De procedure: de eerste brief

 

Eerste brief in het kader vande WUID Wob

Deze brief is verstuurd aan alle politieregio’s en parketten in Nederland en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken

Amsterdam, 23 oktober 2006

Aan regio 3 Drenthe

Postbus 107

9400 AC Assen

Onderwerp: toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

Kenmerk: wobverzoek oktober 19022

Afzender: Buro Jansen & Janssen

Geachte Dhr. ,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft de bestuurlijke aangelegenheid openbare orde en veiligheidsbeleid

Ik zou graag de volgende documenten van u ontvangen:

– onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

– overzichten van staande houdingen, processen verbaal betreffende de toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

– statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

– beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst

Buro Jansen & Janssen

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

info@burojansen.nl

telefoon 020 6123202