• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Kwijtschelding student gem. bel. Adam 2014

  Wobverzoek gemeente Amsterdam inzake gemeentelijke belastingen

  Toelichting als pdf, zie ook hier onder

  Wobverzoek gemeente Amsterdam inzake gemeentelijke belastingen

  Antwoord van de gemeente Amsterdam inzake gemeentelijke belastingen

   

  Toelichting

  Een student kan in Amsterdam in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet deze burger onder een bepaalde inkomensgrens ziten, en bovendien geldt er een vermogensgrens. Wie te veel vermogen heeft, komt niet voor kwijtschelding in aanmerking. Deze vermogensgrens is door gemeente Amsterdam voor niet-studenten redelijk duidelijk aangegeven. Voor studenten geldt echter een afwijkende vermogensgrens, die nergens staat vermeld op de website of in openbaar toegankelijke regelgeving cq. beleidsregels.

  De student in kwestie zag zijn verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen worden afgewezen, omdat hij een te groot vermogen zou hebben in de vorm van spaargeld voor
  het vervolg van zijn studie. Deze student wilde graag weten hoe hoog de vermogensgrens dan precies was en belde met een medewerkster van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
  (DBGA). De medewerkster gaf het verbijsterende antwoord dat de vermogensgrens geheim was, omdat mensen er dan “net onder gaan ziten”.

  Het spreekt vanzelf dat het geheimhouden van belastingnormen op geen enkele manier kan worden geaccepteerd, omdat het willekeur in de hand werkt en rechtstreeks indruist tegen de
  basisprincipes van de rechtstaat. Vandaar dit Wobverzoek aan de gemeente Amsterdam.

  Het antwoord van de ambtenaar is vlot en netjes, maar het is opvallend dat ook hij niet wil prijsgeven wat de vermogensgrens is, ondanks het feit dat daar expliciet naar wordt gevraagd.
  De student in kwestie heef in de tussentijd bezwaar gemaakt tegen de afwijzende beschikking op zijn verzoek om kwijtschelding, en de gemeente heef besloten om toch kwijtschelding te verlenen. Voor deze student is de zaak in principe afgerond, maar het blijf uitermate onbevredigend dat gemeente Amsterdam kennelijk hun beleid geheim willen houden. Onbestaanbaar, daarom komt er ook zeker nog een vervolg op dit Wobverzoek.

  Trefwoorden

  Amsterdam, belastingen, gemeentelijke belastingen, afvalstofenhefng, waterschapsbelasting,
  wob, wobverzoek, beleid, geheimhouding