Kwijtschelding student gem. bel. Adam 2014

 

Wobverzoek gemeente Amsterdam inzake gemeentelijke belastingen

Toelichting als pdf, zie ook hier onder

Wobverzoek gemeente Amsterdam inzake gemeentelijke belastingen

Antwoord van de gemeente Amsterdam inzake gemeentelijke belastingen

 

Toelichting

Een student kan in Amsterdam in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet deze burger onder een bepaalde inkomensgrens ziten, en bovendien geldt er een vermogensgrens. Wie te veel vermogen heeft, komt niet voor kwijtschelding in aanmerking. Deze vermogensgrens is door gemeente Amsterdam voor niet-studenten redelijk duidelijk aangegeven. Voor studenten geldt echter een afwijkende vermogensgrens, die nergens staat vermeld op de website of in openbaar toegankelijke regelgeving cq. beleidsregels.

De student in kwestie zag zijn verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen worden afgewezen, omdat hij een te groot vermogen zou hebben in de vorm van spaargeld voor
het vervolg van zijn studie. Deze student wilde graag weten hoe hoog de vermogensgrens dan precies was en belde met een medewerkster van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
(DBGA). De medewerkster gaf het verbijsterende antwoord dat de vermogensgrens geheim was, omdat mensen er dan “net onder gaan ziten”.

Het spreekt vanzelf dat het geheimhouden van belastingnormen op geen enkele manier kan worden geaccepteerd, omdat het willekeur in de hand werkt en rechtstreeks indruist tegen de
basisprincipes van de rechtstaat. Vandaar dit Wobverzoek aan de gemeente Amsterdam.

Het antwoord van de ambtenaar is vlot en netjes, maar het is opvallend dat ook hij niet wil prijsgeven wat de vermogensgrens is, ondanks het feit dat daar expliciet naar wordt gevraagd.
De student in kwestie heef in de tussentijd bezwaar gemaakt tegen de afwijzende beschikking op zijn verzoek om kwijtschelding, en de gemeente heef besloten om toch kwijtschelding te verlenen. Voor deze student is de zaak in principe afgerond, maar het blijf uitermate onbevredigend dat gemeente Amsterdam kennelijk hun beleid geheim willen houden. Onbestaanbaar, daarom komt er ook zeker nog een vervolg op dit Wobverzoek.

Trefwoorden

Amsterdam, belastingen, gemeentelijke belastingen, afvalstofenhefng, waterschapsbelasting,
wob, wobverzoek, beleid, geheimhouding