Ideologische misdaad 2008

 

‘Bij de Dienst Nationale Recherche is het aandachtsgebied ideologische misdaad ondergebracht. Naast terrorisme valt ook dierenrechtenactivisme onder deze categorie. In april verscheen, binnen de Criminaliteitsbeeldanalyse 2007, het deelrapport Ideologische misdaad.”
Het bovenstaande citaat komt uit een artikel over de acties van dierenrechten activisten die hebben geleid tot de beëindiging van de voorgenomen bouw van Science Link, een laboratoriumpark voor virustechnologie en genetica, in Venray. Ideologische misdaad, doet vermoeden dat er ideologisch wordt gerechercheerd. In principe doen inlichtingendiensten op nationaal en regionaal niveau dat, om te kijken of de democratische rechtsorde niet in gevaar komt. Het woord ideologisch is toegevoegd aan het woord misdaad, waarmee sommige acties niet alleen een strafbaar feit zijn, maar tevens geoormerkt kunnen worden als acties met een terroristisch oogmerk. De indruk wordt gewekt dat Science Link is beëindigd door acties en dat er dus sprake is van beïnvloeding van een democratisch besluit. Is er in Nederland sprake van een toename van een dergelijk soort ideologisch gestuurde overheidsbemoeienis?

artikelen over cba ideologische misdaad
verkregen stukken
procedure: eerste brief aan het KLPD
procedure: klacht over trage behandeling
procedure: bezwaar tegen het niet nemen van een beslissing
procedure: aankondiging echte bezwaar
procedure: primaire beslissing KLPD
procedure: bezwaar
procedure: beslissing op bezwaar
procedure: uitspraak rechtbank
procedure: hoger beroep