• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Criminaliteitsbeeldanalyses divers 2010

  verzoeken en bezwaren

  informatieverzoek CBA georganiseerde Hennepteel 2009 en onderliggende stukken

  informatieverzoek CBA Internationale misdrijven 2009 en onderliggende stukken

  informatieverzoek ten aanzien van informatieverzoek alle CBA’s CriminaliteitsBeeld Analyses (of vergelijkbare namen) van 2008 tot en met 2012.

  bezwaar informatieverzoek alle CBA’s CriminaliteitsBeeld Analyses (of vergelijkbare namen) van 2008 tot en met 2012

   

  Resultaten zie deel hier bij informatie die ook bij de politie is te vinden en hier de enige die de politie zelf niet presenteert

  Criminaliteitsbeeldanalyse Internationale misdrijven 2009

   

  Ook op de website van de politie te vinden

  Publicaties – overzicht

  (2015) Misdaadcijfers 2014
  (2015) Jaarverslag 2014

  Misdaadcijfers 2013
  (2014) Rapport Gewelddadige vermogenscriminaliteit
  (2014) Transportcriminaliteit
  (2014-1) Halfjaarlijkse misdaadcijfers
  (2014) Orgaanhandel en mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering
  (2014) Outlawbikers in Nederland

  (2013) Geglobaliseerde afvalcriminaliteit
  (2013) Onderzoek naar expressief geweld in Nederland
  (2013) Gewelddadige vermogenscriminaliteit: Overvallen en straatroof in 2012
  (2013) Delict in per gemeente in 2012?
  (2013) In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd in 2012?
  (2013) Stijging/daling per gemeente 2012 op 2011 in absolute getallen in 2012

  (2012) Criminaliteitsbeeldanalyse Ladingdiefstal
  (2012) Gewelddadige vermogenscriminaliteit: Overvallen en straatroof in 2010-2011

  (2012) Nationaal Dreigingsbeeld 2012
  Deelrapporten
  Het NDB bestaat uit enkele tientallen deelrapporten, waaronder zogeheten criminaliteitsbeeldanalyses (CBA).

  CBA Cocaïne 2012
  CBA Georganiseerde hennepteelt 2012
  CBA Heroïne 2012
  CBA High Tech Crime 2012
  CBA Mensensmokkel 2012
  CBA Overige uitbuiting 2012
  CBA Seksuele uitbuiting 2012
  CBA Synthetische drugs 2012
  CBA Witwassen 2012
  Georganiseerde criminaliteit 2012
  NDB Bedrijfscriminaliteit 2012
  NDB Georganiseerde autodiefstallen 2012
  NDB Horizontale fraude 2012
  NDB Kinderpornografie 2012
  NDB Kunst en antiek 2012
  NDB Milieucriminaliteit (deel 1) 2012
  NDB Milieucriminaliteit (deel 2) 2012
  NDB Skimmen 2012
  NDB Vals geld 2012
  NDB Vuurwapens en explosieven 2012
  NDB Woningcriminaliteit 2012
  Nieuwe georganiseerde vormen van criminaliteit 2012
  Werkwijzen van georganiseerde criminaliteit 2012
  Eindrapport Nationaal Dreigingsbeeld 2012

  (2011) Tussen wal en schip
  (2011) Woningovervallen ontmaskerd
  (2011) Criminaliteitsbeeldanalyse Sint Maarten

  (2010) Landelijk verdachtenbeeld 2009
  (2010) Netwerken op de stromen

  (2009) Criminaliteitsbeeldanalyse Georganiseerde Hennepteelt

  (2008) Actualisering van dreigingen uit 2004
  (2008) Criminaliteit bij bodemsaneringen
  (2008) Criminaliteit bij internationale afvalstromen
  (2008) De Staatsruif en de Fata Morgana
  (2008) Georganiseerde bovenregionale vermogenscriminaliteit
  (2008) Het groene goud
  (2008) Nationaal dreigingsbeeld 2008
  (2008) National threat assessment 2008
  (2008) Witwassen