overheid en dwangarbeid verzet Leiden 2015

 

Diverse verzoeken over de bemoeienis van de overheid met groepen en individuen

informatie verzoek inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn betrokken bij of deelnemen aan protesten in Leiden tegen de gemeente en/of het bedrijfsleven (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in het kader van re-integratie, dwangarbeid, bijstand, dwang, tewerkstelling projecten, belangen van werklozen, uitkeringsgerechtigden, tegenprestaties (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in Leiden en omstreken in de periode 2010 tot en met 2014.

informatie verzoek inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot organisaties in de Leiden en omstreken zoals Doorbraak, Doorbraak Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere organisaties (niet limitatief) die actief zijn betrokken bij of deelnemen aan protesten tegen de gemeente Leiden en De Zijl Bedrijven (DZB) (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in het kader van re-integratie, dwangarbeid, bijstand, dwang, tewerkstelling projecten, belangen van werklozen, uitkeringsgerechtigden, tegenprestaties (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2014.