• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • dierproeven 2014

  Deze Wob is gedaan en ook te vinden op de website van dierproefinfo.nl

  Deze site bevat informatie over dierproeven, vergunningen en dergelijke.
  Deze site zal in de nabije toekomst flink worden uitgebreid.

  diverse vergunningen dierproeven sinds 2005

  Vergunningen en aanvragen in het kader van de Wet op de Dierproeven.
  In de vergunningen zijn door het Ministerie passages weggelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omdat het volgens het Ministerie vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn. Een groot deel van die geweigerde gegevens is op een andere wijze toch door het Ministerie openbaar gemaakt en is in de documenten bijgevoegd.

   

  AMT nv, Amsterdam, 2008
  Alkyon Hydraulic Consultancy and Research / Arcadis, Marknesse, 2010
  Brains Online, Groningen, 2007
  Curax bv, Houten, 2005
  Delta Phenomics, Wageningen, 2007
  Dutch Medical & Science Consultancy, Leiden, 2010
  InteRNA Technologies bv, Utrecht, 2011
  Stichting Kenniscentrum Dierplagen (KAD), Wageningen, 2007
  ModiQuest Therapeutics, Nijmegen, 2010
  Mucosis bv, Groningen, 2009
  RRR Education & Consultancy BV (3-R’s E&C), Almere, 2009
  SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen, 2007
  TNO Triskelion, Zeist, 2011
  Visualsonics, Amsterdam, 2005
  Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem, 2008

  stukken met betrekking tot het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam

  Registratieformulier 2011     
  Registratieformulier 2012

  Registratieformulier 2013

  tabellen proefdiergebruik 2007
  tabellen proefdiergebruik 2008
  tabellen proefdiergebruik 2009
  tabellen proefdiergebruik 2010
  tabellen proefdiergebruik 2011
  tabellen proefdiergebruik 2012
  tabellen proefdiergebruik 2013

  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007 (onvolledig)
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008 (onvolledig)
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009 (onvolledig)
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010 (onvolledig)
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2013
  vergunning fokken van proefdieren, 2003

   

  stukken met betrekking tot Biomedical Primate Research Centre in Rijswijk

  totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2004
  totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2005
  totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2006
  totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2007
  totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2008
  totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2009
  totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2010

  Inspectierapporten Voedsel- en Warenautoriteit

  2005
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013

  – Dierexperimentcommissie BPRC

  Jaarverslag 2010
  Jaarverslag 2011

  Vergunning voor fokken en afleveren van proefdieren, 2000, 2008

   

  stukken met betrekking tot Cross Beta Biosciences te Utrecht

  vergunning fokken van proefdieren, 2009

  vergunning tot het verrichten van dierproeven, 2009

  Registratieformulier 2009
  Registratieformulier 2010
  Registratieformulier 2011

  Tabellen proefdiergebruik 2009
  Tabellen proefdiergebruik 2010
  Tabellen proefdiergebruik 2011

  Totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
  Totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010
  Totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011
  Inspectielijsten VWA, 2009
  Inspectielijsten VWA, 2010
  Inspectielijsten VWA, 2011
  Inspectielijsten VWA, 2012

   

  stukken met betrekking tot Danone Research te Wageningen

  vergunning fokken van proefdieren, 2008

   

  stukken met betrekking tot het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam

  tabellen proefdiergebruik 2006
  tabellen proefdiergebruik 2007
  tabellen proefdiergebruik 2008
  tabellen proefdiergebruik 2009
  tabellen proefdiergebruik 2010

  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2006
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010

  vergunning fokken proefdieren, 2000, 2004

  Inspectierapporten NVWA m.b.t. dierproeven

  2009
  2010
  2011
  2012

   

  stukken met betrekking tot Genmab BV te Utrecht

  vergunning fokken van proefdieren, 2005
  aanvraag en vergunning tot het houden van dierproeven, 2005

  Inspectierapporten NVWA

  2010
  2011
  2012

   

  stukken met betrekking tot de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek te Wageningen

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot het Instituut voor Dierhouderij en Gezondheid te Lelystad

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot het Insituut voor de Veevoeding De Schothorst te Lelystad

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot Intervet Internationaal b.v.

  Inspectierapporten NVWA mbt dierproeven

  2009
  2010
  2011
  2012

   

  stukken met betrekking tot IPC Dier te Ede

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

  Registratieformulier 2011
  Registratieformulier 2012
  Registratieformulier 2013
  Registratieformulier 2014

  Aan- en afvoerstaten proefdieren

  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2004
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2005
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2006
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011 (voorlopig)
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011 (definitief)
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012 (voorlopig)
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012 (definitief)
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2013 (definitief)
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2014 (definitief)

  Tabellen proefdiergebruik

  tabellen proefdiergebruik 2004
  tabellen proefdiergebruik 2005
  tabellen proefdiergebruik 2006
  tabellen proefdiergebruik 2007
  tabellen proefdiergebruik 2008
  tabellen proefdiergebruik 2009
  tabellen proefdiergebruik 2010
  tabellen proefdiergebruik 2011
  tabellen proefdiergebruik 2012 (voorlopig)
  tabellen proefdiergebruik 2012 (definitief)
  tabellen proefdiergebruik 2013 (definitief)
  tabellen proefdiergebruik 2014 (definitief) 

  vergunning fokken proefdieren, 2000, 2008
  Proefdierkundig verslag 2009-2010
  Proefdierkundig
  verslag 2011-2012

   

  stukken met betrekking tot het Leids Universitair Medisch Centrum

  registratieformulier 2004
  registratieformulier 2005
  registratieformulier 2006
  registratieformulier 2007
  registratieformulier 2008
  registratieformulier 2009
  registratieformulier 2010
  registratieformulier 2011
  registratieformulier 2012
  registratieformulier 2013
  registratieformulier 2014

  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2004
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2005
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2006
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2013
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2014

  tabellen proefdiergebruik 2004
  tabellen proefdiergebruik 2005
  tabellen proefdiergebruik 2006
  tabellen proefdiergebruik 2007
  tabellen proefdiergebruik 2008
  tabellen proefdiergebruik 2009
  tabellen proefdiergebruik 2010
  tabellen proefdiergebruik 2011
  tabellen proefdiergebruik 2012
  tabellen proefdiergebruik 2013
  tabellen proefdiergebruik 2014

  toelichting op de formulieren

  vergunning fokken van proefdieren, 2004

   

  stukken met betrekking tot het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee te Den Burg

  vergunning fokken van proefdieren, 2000, 2008

   

  stukken met betrekking tot het Nederlands Kanker Insituut / Anthonie van Leeuwenhoek te Amsterdam

  vergunning fokken van proefdieren, 2000, 2008

   

  stukken met betrekking tot het Nederlands Vaccin Instituut

  Registratieformulier 2013

  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2005
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2006
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011
  totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012

  tabellen proefdiergebruik 2005
  tabellen proefdiergebruik 2006
  tabellen proefdiergebruik 2007
  tabellen proefdiergebruik 2008
  tabellen proefdiergebruik 2009
  tabellen proefdiergebruik 2010
  tabellen proefdiergebruik 2011
  tabellen proefdiergebruik 2012

  Jaarverslag Proefdiergebruik

  2005
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010

  vergunning fokken proefdieren, 2000, 2006

   

  stukken met betrekking tot Notox BV te ‘s-Hertogenbosch

  vergunning fokken van proefdieren, 2004

  Inspectierapporten NVWA m.b.t. dierproeven

  2010
  2011

   

  stukken met betrekking tot de Nuclear Research and Consultancy Group te Petten

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot Numico Reserach BV te Wageningen

  vergunning fokken van proefdieren, 2006

   

  stukken met betrekking tot de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij te Nieuwegein

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot Organon NV Schering Plough te Oss

  vergunning fokken van proefdieren, 2000, 2006

   

  stukken met betrekking tot Pharming NV te Leiden

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot Pickcell Laboratories BV te Amsterdam

  vergunning fokken van proefdieren, 2004

   

  stukken met betrekking tot Plant Research V.V. te Wageningen

  vergunning fokken van proefdieren, 2001

   

  stukken met betrekking tot Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden te Lelystad

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot Provimi BV te Rotterdam

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot de Radboud Universiteit Nijmegen

  vergunning fokken van proefdieren, 2001, 2004, 2007

  Inspectierapporten van de NVWA m.b.t. dierproeven

  2011
  2012

   

  stukken met betrekking tot het Rijksinstituut voor Visserij te IJmuiden

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot Stichting Sanquin te Amsterdam

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot Solvay Pharmaceuticals te Weesp

  vergunning fokken van proefdieren, 2000

   

  stukken met betrekking tot de Technische Universiteit Delft

  vergunning en aanvraag

   

  stukken met betrekking tot TNO te Delft

  stukken met betrekking tot het Universitair Medisch Centrum Utrecht

  stukken met betrekking tot de Universiteit van Amsterdam

  stukken met betrekking tot de Universiteit Delft

  stukken met betrekking tot de Universiteit Groningen

  stukken met betrekking tot de Universiteit Leiden

  stukken met betrekking tot de Universiteit Maastricht

  stukken met betrekking tot de Universiteit Twente

  stukken met betrekking tot de Universiteit Utrecht

  stukken met betrekking tot de Vrije Universiteit

  stukken met betrekking tot het VU Medisch Centrum

  stukken met betrekking tot Wageningen University

  stukken van Dierexperimentencommissies

  stukken met betrekking tot de handelaar in proefdieren Hartelust in Tilburg

  stukken met betrekking tot Biomedical Primate Research Centre in Rijswijk

  stukken met betrekking tot de fokker Harlan in Horst

  stukken met betrekking tot de fokker Charles River Nederland in Someren

  stukken met betrekking tot de fokker Fort Dodge Animal Health Holland in Weesp

  toelichting registratieformulieren 3a, b en c
  toelichting registratieformulieren 5