dierproeven 2014

 

Deze Wob is gedaan en ook te vinden op de website van dierproefinfo.nl

Deze site bevat informatie over dierproeven, vergunningen en dergelijke.
Deze site zal in de nabije toekomst flink worden uitgebreid.

diverse vergunningen dierproeven sinds 2005

Vergunningen en aanvragen in het kader van de Wet op de Dierproeven.
In de vergunningen zijn door het Ministerie passages weggelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omdat het volgens het Ministerie vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn. Een groot deel van die geweigerde gegevens is op een andere wijze toch door het Ministerie openbaar gemaakt en is in de documenten bijgevoegd.

 

AMT nv, Amsterdam, 2008
Alkyon Hydraulic Consultancy and Research / Arcadis, Marknesse, 2010
Brains Online, Groningen, 2007
Curax bv, Houten, 2005
Delta Phenomics, Wageningen, 2007
Dutch Medical & Science Consultancy, Leiden, 2010
InteRNA Technologies bv, Utrecht, 2011
Stichting Kenniscentrum Dierplagen (KAD), Wageningen, 2007
ModiQuest Therapeutics, Nijmegen, 2010
Mucosis bv, Groningen, 2009
RRR Education & Consultancy BV (3-R’s E&C), Almere, 2009
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen, 2007
TNO Triskelion, Zeist, 2011
Visualsonics, Amsterdam, 2005
Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem, 2008

stukken met betrekking tot het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam

Registratieformulier 2011     
Registratieformulier 2012

Registratieformulier 2013

tabellen proefdiergebruik 2007
tabellen proefdiergebruik 2008
tabellen proefdiergebruik 2009
tabellen proefdiergebruik 2010
tabellen proefdiergebruik 2011
tabellen proefdiergebruik 2012
tabellen proefdiergebruik 2013

totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007 (onvolledig)
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008 (onvolledig)
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009 (onvolledig)
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010 (onvolledig)
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2013
vergunning fokken van proefdieren, 2003

 

stukken met betrekking tot Biomedical Primate Research Centre in Rijswijk

totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2004
totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2005
totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2006
totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2007
totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2008
totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2009
totaalstaat aan- en afvoer dieren, 2010

Inspectierapporten Voedsel- en Warenautoriteit

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

– Dierexperimentcommissie BPRC

Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011

Vergunning voor fokken en afleveren van proefdieren, 2000, 2008

 

stukken met betrekking tot Cross Beta Biosciences te Utrecht

vergunning fokken van proefdieren, 2009

vergunning tot het verrichten van dierproeven, 2009

Registratieformulier 2009
Registratieformulier 2010
Registratieformulier 2011

Tabellen proefdiergebruik 2009
Tabellen proefdiergebruik 2010
Tabellen proefdiergebruik 2011

Totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
Totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010
Totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011
Inspectielijsten VWA, 2009
Inspectielijsten VWA, 2010
Inspectielijsten VWA, 2011
Inspectielijsten VWA, 2012

 

stukken met betrekking tot Danone Research te Wageningen

vergunning fokken van proefdieren, 2008

 

stukken met betrekking tot het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam

tabellen proefdiergebruik 2006
tabellen proefdiergebruik 2007
tabellen proefdiergebruik 2008
tabellen proefdiergebruik 2009
tabellen proefdiergebruik 2010

totaalstaat aan- en afvoer dieren 2006
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010

vergunning fokken proefdieren, 2000, 2004

Inspectierapporten NVWA m.b.t. dierproeven

2009
2010
2011
2012

 

stukken met betrekking tot Genmab BV te Utrecht

vergunning fokken van proefdieren, 2005
aanvraag en vergunning tot het houden van dierproeven, 2005

Inspectierapporten NVWA

2010
2011
2012

 

stukken met betrekking tot de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek te Wageningen

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot het Instituut voor Dierhouderij en Gezondheid te Lelystad

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot het Insituut voor de Veevoeding De Schothorst te Lelystad

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot Intervet Internationaal b.v.

Inspectierapporten NVWA mbt dierproeven

2009
2010
2011
2012

 

stukken met betrekking tot IPC Dier te Ede

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Registratieformulier 2011
Registratieformulier 2012
Registratieformulier 2013
Registratieformulier 2014

Aan- en afvoerstaten proefdieren

totaalstaat aan- en afvoer dieren 2004
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2005
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2006
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011 (voorlopig)
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011 (definitief)
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012 (voorlopig)
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012 (definitief)
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2013 (definitief)
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2014 (definitief)

Tabellen proefdiergebruik

tabellen proefdiergebruik 2004
tabellen proefdiergebruik 2005
tabellen proefdiergebruik 2006
tabellen proefdiergebruik 2007
tabellen proefdiergebruik 2008
tabellen proefdiergebruik 2009
tabellen proefdiergebruik 2010
tabellen proefdiergebruik 2011
tabellen proefdiergebruik 2012 (voorlopig)
tabellen proefdiergebruik 2012 (definitief)
tabellen proefdiergebruik 2013 (definitief)
tabellen proefdiergebruik 2014 (definitief) 

vergunning fokken proefdieren, 2000, 2008
Proefdierkundig verslag 2009-2010
Proefdierkundig
verslag 2011-2012

 

stukken met betrekking tot het Leids Universitair Medisch Centrum

registratieformulier 2004
registratieformulier 2005
registratieformulier 2006
registratieformulier 2007
registratieformulier 2008
registratieformulier 2009
registratieformulier 2010
registratieformulier 2011
registratieformulier 2012
registratieformulier 2013
registratieformulier 2014

totaalstaat aan- en afvoer dieren 2004
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2005
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2006
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2013
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2014

tabellen proefdiergebruik 2004
tabellen proefdiergebruik 2005
tabellen proefdiergebruik 2006
tabellen proefdiergebruik 2007
tabellen proefdiergebruik 2008
tabellen proefdiergebruik 2009
tabellen proefdiergebruik 2010
tabellen proefdiergebruik 2011
tabellen proefdiergebruik 2012
tabellen proefdiergebruik 2013
tabellen proefdiergebruik 2014

toelichting op de formulieren

vergunning fokken van proefdieren, 2004

 

stukken met betrekking tot het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee te Den Burg

vergunning fokken van proefdieren, 2000, 2008

 

stukken met betrekking tot het Nederlands Kanker Insituut / Anthonie van Leeuwenhoek te Amsterdam

vergunning fokken van proefdieren, 2000, 2008

 

stukken met betrekking tot het Nederlands Vaccin Instituut

Registratieformulier 2013

totaalstaat aan- en afvoer dieren 2005
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2006
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2007
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2008
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2009
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2010
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2011
totaalstaat aan- en afvoer dieren 2012

tabellen proefdiergebruik 2005
tabellen proefdiergebruik 2006
tabellen proefdiergebruik 2007
tabellen proefdiergebruik 2008
tabellen proefdiergebruik 2009
tabellen proefdiergebruik 2010
tabellen proefdiergebruik 2011
tabellen proefdiergebruik 2012

Jaarverslag Proefdiergebruik

2005
2006
2007
2008
2009
2010

vergunning fokken proefdieren, 2000, 2006

 

stukken met betrekking tot Notox BV te ‘s-Hertogenbosch

vergunning fokken van proefdieren, 2004

Inspectierapporten NVWA m.b.t. dierproeven

2010
2011

 

stukken met betrekking tot de Nuclear Research and Consultancy Group te Petten

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot Numico Reserach BV te Wageningen

vergunning fokken van proefdieren, 2006

 

stukken met betrekking tot de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij te Nieuwegein

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot Organon NV Schering Plough te Oss

vergunning fokken van proefdieren, 2000, 2006

 

stukken met betrekking tot Pharming NV te Leiden

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot Pickcell Laboratories BV te Amsterdam

vergunning fokken van proefdieren, 2004

 

stukken met betrekking tot Plant Research V.V. te Wageningen

vergunning fokken van proefdieren, 2001

 

stukken met betrekking tot Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden te Lelystad

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot Provimi BV te Rotterdam

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot de Radboud Universiteit Nijmegen

vergunning fokken van proefdieren, 2001, 2004, 2007

Inspectierapporten van de NVWA m.b.t. dierproeven

2011
2012

 

stukken met betrekking tot het Rijksinstituut voor Visserij te IJmuiden

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot Stichting Sanquin te Amsterdam

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot Solvay Pharmaceuticals te Weesp

vergunning fokken van proefdieren, 2000

 

stukken met betrekking tot de Technische Universiteit Delft

vergunning en aanvraag

 

stukken met betrekking tot TNO te Delft

stukken met betrekking tot het Universitair Medisch Centrum Utrecht

stukken met betrekking tot de Universiteit van Amsterdam

stukken met betrekking tot de Universiteit Delft

stukken met betrekking tot de Universiteit Groningen

stukken met betrekking tot de Universiteit Leiden

stukken met betrekking tot de Universiteit Maastricht

stukken met betrekking tot de Universiteit Twente

stukken met betrekking tot de Universiteit Utrecht

stukken met betrekking tot de Vrije Universiteit

stukken met betrekking tot het VU Medisch Centrum

stukken met betrekking tot Wageningen University

stukken van Dierexperimentencommissies

stukken met betrekking tot de handelaar in proefdieren Hartelust in Tilburg

stukken met betrekking tot Biomedical Primate Research Centre in Rijswijk

stukken met betrekking tot de fokker Harlan in Horst

stukken met betrekking tot de fokker Charles River Nederland in Someren

stukken met betrekking tot de fokker Fort Dodge Animal Health Holland in Weesp

toelichting registratieformulieren 3a, b en c
toelichting registratieformulieren 5