Standaardbrieven

 

Standaardbrieven

De eerste brief in het kader van de Wob, een informatieverzoek, is eenvoudig. Indien je bijvoorbeeld weet dat er een geheim document bestaat, bijvoorbeeld het rapport ideologische misdaad uit 2008, dan vraag je dat document aan. Wij vragen meestal tegelijkertijd de onderliggende stukken en vergelijkbare stukken. Je weet namelijk nooit, vaak wil de overheid stukken die eigenlijk openbaar zijn niet vrijgeven. 

Na de eerste brief is de brief bij bezwaar een lastiger klus. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat de stukken intern beraad zijn en vol staan met persoonlijke beleidsopvattingen van de ambtenaren. Er geldt dan de omgekeerde bewijslast. Niet de overheid moet aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van intern beraad, maar jij als burger moet aantonen dat er geen sprake is van intern beraad. De bijgevoegde bezwaarschriften dienen dan ook als voorbeeld. Leef je uit is ons devies.

De eerste brief in het kader van het onderzoek naar het case-screening instrument
De eerste brief in het kader van het onderzoek naar preventief fouilleren
De eerste brief in het kader van het onderzoek naar de maatregelen rond de G8
Standaardbrief: de eerste brief in het kader van het onderzoek naar de identificatieplicht
De eerste brief in het kader van het onderzoek naar de operatie Ochtendgloren
De eerste brief in het kader van het onderzoek naar kraken in de Amsterdamse Pijp
De eerste brief in het kader van het onderzoek naar incidenten in Amsterdam Zuid
De eerste brief in het kader van het onderzoek naar de Centrale Toetsingscommissie
De eerste brief in het kader van het onderzoek naar het Europees Arrestatie Bevel