• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Hoe krijg je stukken openbaar

  Zoals al in de inleiding is opgemerkt, is het openbaar krijgen van documenten geen eenvoudige zaak. Geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist. Daar waar de overheid termijnen ruim kan overschrijden, soms zelfs jaren, zijn deze termijnen voor de burger onverbiddelijk. De rechterlijke macht doet vrolijk aan dit spel mee.

  Als burger wordt je bij termijn overschrijding zelden in het gelijk gesteld. De procedure voor een aanvraag in het kader van de Wob staat beschreven onder ‘procedure‘. In de rubriek ‘wetten‘ staan relevante wetsteksten vermeld. Onder ‘relevante rechterlijke uitspraken‘ uitspraken die wij regelmatig aanhalen om aan te geven dat documenten openbaar moeten worden gemaakt.

  Onder ‘standaardbrieven‘ staan enkele brieven die door Buro Jansen & Janssen worden gebruikt. Onder ‘adressen‘ vind je de contactgegeven van de verschillende politieregio’s, parketten, ministeries en gemeenten. En onder ‘de praktijk‘ zijn enkele verhalen opgenomen om je niet te laten ontmoedigen, maar helaas is de praktijk weerbarstiger dan de wet.