Hoe krijg je stukken openbaar

 

Zoals al in de inleiding is opgemerkt, is het openbaar krijgen van documenten geen eenvoudige zaak. Geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist. Daar waar de overheid termijnen ruim kan overschrijden, soms zelfs jaren, zijn deze termijnen voor de burger onverbiddelijk. De rechterlijke macht doet vrolijk aan dit spel mee.

Als burger wordt je bij termijn overschrijding zelden in het gelijk gesteld. De procedure voor een aanvraag in het kader van de Wob staat beschreven onder ‘procedure‘. In de rubriek ‘wetten‘ staan relevante wetsteksten vermeld. Onder ‘relevante rechterlijke uitspraken‘ uitspraken die wij regelmatig aanhalen om aan te geven dat documenten openbaar moeten worden gemaakt.

Onder ‘standaardbrieven‘ staan enkele brieven die door Buro Jansen & Janssen worden gebruikt. Onder ‘adressen‘ vind je de contactgegeven van de verschillende politieregio’s, parketten, ministeries en gemeenten. En onder ‘de praktijk‘ zijn enkele verhalen opgenomen om je niet te laten ontmoedigen, maar helaas is de praktijk weerbarstiger dan de wet.