Gemeente Amsterdam en dwangarbeid 2015

 

De openbaar gemaakte stukken door de gemeente Amsterdam

Projecten
1. Bosplan, Amsterdamse Bos
2. beoordelingsrapportage Amsterdamse Bos
3. Competentieontwikkeling werkmeesters en consulenten Amsterdamse Bos
4. Leerdoelen Amsterdamse Bos
5. Project Nieuw Hembrug + afsprakenkader
6. Projectplan Hembrug
7. Voorstel forensische diagnostiek
8. Werkafspraken Social Return groep Rutte
9. Projectplan Zuidoost Werkt
10. Projectplan Noord Werkt
11. Link naar informatie over de Uitkijk.

Toekomstvisies en beleid
1. Transitieplan Werk en Re-integratie
2. Businessplan RBA 2013-2014
3. lnnovatieplan RBA
4. Notitie psychosociale arbeidsbelasting
5. Overheidsparticipatie 2013-2014
6. Meerjarenbeleidsplan 2009-2012
7. Meerjarenbeleidsplan participatie 2011-2014
8. Plan van aanpak RI&E 2013

Contracten
1. Multifood Horeca en Facilitair 2013
2. Raamovereenkomst Multifood-DWIICCC
3. Convenant Social Return gem. Amsterdam – Rutte Groep
4. Convenant Samenwerking DWI – Herstelling
5. Opdrachtbrief ministerie van financien/werkzaamheden Hembrugterrein
6. Overeenkomst Zuidoost Werkt
7. Overeenkomst Groenteschip
8. Overeenkomst Baanstede- Stichting Herstelling
9. Overeenkomst NUG jongeren
10. Overeenkomst uitvoering leerwerkplekken
11. Overeenkomst Noord werkt
12. Overeenkomst Oost werkt

Evaluaties en overzichten
1. Jaarcijfers 2012 Zeehoeve
2. Jaarcijfers 2013 Zeehoeve
3. Jaarcijfers 2014 Zeehoeve
4. Presentatie enquete kwaliteit van trajecten
5. PSA rapport Herstelling

Klachten en onderzoeken
1. Jaarverslag klachten 2014
2. Verkennend bodemonderzoek Rietwijkeroordweg 50-52
3. Rapport van de Ombudsman

 

Diverse verzoeken aan de gemeente Amsterdam

informatieverzoek inzake jaarverslagen (of vergelijkbare namen) van De Stichting Herstelling, het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) over 2012, 2013 en 2014

informatieverzoek inzake contracten (of vergelijkbare namen) van De Stichting Herstelling, het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en projecten van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) met de gemeente Amsterdam in 2012, 2013 en 2014

informatieverzoek inzake rapporten, evaluaties, toekomstplannen, toekomstvisies (of vergelijkbare namen) ten aanzien van De Stichting Herstelling, het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en projecten van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) in 2013 en 2014

informatieverzoek inzake contracten (of vergelijkbare namen), rapporten en andere documenten van De Stichting Herstelling, het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en projecten van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en de gemeente Amsterdam met andere BV’s, NV’S, Stichtingen of andere rechtsvormen in 2012, 2013 en 2014

informatieverzoek inzake contracten (of vergelijkbare namen), rapporten en andere documenten van De Stichting Herstelling, het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en projecten van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en de gemeente Amsterdam met derden zoals ARA Works B.V. in 2012, 2013 en 2014

informatieverzoek inzake contracten (of vergelijkbare namen), rapporten en andere documenten van De Stichting Herstelling, het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en projecten van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en de gemeente Amsterdam met derden zoals Noord Hollandslandschap in 2012, 2013 en 2014

informatieverzoek inzake rapporten, evaluaties, toekomstplannen, toekomstvisies en andere documenten (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) ten aanzien van projecten/leer/werktraject(en) (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), op het Hembrugterrein (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2014

informatieverzoek inzake rapporten, evaluaties, toekomstplannen, toekomstvisies en andere documenten (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) ten aanzien van projecten/leer/werktraject(en) (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), uitgezonderd de Uitkijk, in het Amsterdamse Bos (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in 2012, 2013, 2014 en 2015

informatieverzoek inzake rapporten, evaluaties, toekomstplannen, toekomstvisies en andere documenten (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) ten aanzien van leer/werktraject (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) de Uitkijk (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in het Amsterdamse Bos (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in 2012, 2013, 2014 en 2015