Diverse verzoeken anderen 2014

 

besluiten en al dan niet verkregen stukken van anderen gepubliceerde op rijksoverheid.nl

Wob-verzoek deportaties naar Guinnee

Wob-verzoek lijst van de instellingen die meewerken aan de Nationale Risicobeoordeling (NRB)

Wobverzoek Pl Vught en landelijk beleid ter uitvoering van de Penitentiaire beginselenwet

Besluit en bijlagen bij het Wob-verzoek ten aanzien van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) en het Nationaal Response Netwerk (NRN)

Besluit en stukken bij Wob-verzoek bestuurlijke dossiers Landelijk Informatie en Expertisecentrum bestrijding georganiseerde criminaliteit (UEC) en een overzicht van alle bij het UEC en de RIEC’s aanwezige documentatie met betrekking tot georganiseerde criminaliteit en alle daarmee verwante fenomenen.

Besluit en bijlage gevangen vluchtelingen in isolatie plaatsen.

Verzoeken die de NCTV doet richting Internet Service Providers en/of aanbieders van diensten in relatie tot de aanpak van jihadisme.

Besluit en bijlage officiële versie van zowel het conceptwetsvoorstel als de memorie van toelichting van de wet Computercriminaliteit II

Inhuur van adviesbureau KPMG ten behoeve van de kwartiermaker nationale politie

Besluit en bijlage agressie geweld en escalaties in penitentiaire inrichtingen

Besluit en bijlagen Wobverzoek aanbesteding van bodyscanners die op Schiphol zijn geplaatst naar aanleiding van een mislukte aanslag op een vlucht van Northwest Airlines van Amsterdam naar Detroit op 25 december 2009

Besluit en bijlage de vaststelling waarin de bekostiging van de Wet BIBOB en de financiering van het landelijk bureau BIBOB ofenige andere vorm van kosten die uit de Wet BIBOB volgen.

Verzoek van het Algemeen Dagblad ten aanzien van OMG’s besluit en inventarisatie, stukken niet aanwezig

Besluit Wob-verzoek gevangen Guantánamo Bay

Wob-verzoek ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie