• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Diverse verzoeken anderen 2014

  besluiten en al dan niet verkregen stukken van anderen gepubliceerde op rijksoverheid.nl

  Wob-verzoek deportaties naar Guinnee

  Wob-verzoek lijst van de instellingen die meewerken aan de Nationale Risicobeoordeling (NRB)

  Wobverzoek Pl Vught en landelijk beleid ter uitvoering van de Penitentiaire beginselenwet

  Besluit en bijlagen bij het Wob-verzoek ten aanzien van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) en het Nationaal Response Netwerk (NRN)

  Besluit en stukken bij Wob-verzoek bestuurlijke dossiers Landelijk Informatie en Expertisecentrum bestrijding georganiseerde criminaliteit (UEC) en een overzicht van alle bij het UEC en de RIEC’s aanwezige documentatie met betrekking tot georganiseerde criminaliteit en alle daarmee verwante fenomenen.

  Besluit en bijlage gevangen vluchtelingen in isolatie plaatsen.

  Verzoeken die de NCTV doet richting Internet Service Providers en/of aanbieders van diensten in relatie tot de aanpak van jihadisme.

  Besluit en bijlage officiële versie van zowel het conceptwetsvoorstel als de memorie van toelichting van de wet Computercriminaliteit II

  Inhuur van adviesbureau KPMG ten behoeve van de kwartiermaker nationale politie

  Besluit en bijlage agressie geweld en escalaties in penitentiaire inrichtingen

  Besluit en bijlagen Wobverzoek aanbesteding van bodyscanners die op Schiphol zijn geplaatst naar aanleiding van een mislukte aanslag op een vlucht van Northwest Airlines van Amsterdam naar Detroit op 25 december 2009

  Besluit en bijlage de vaststelling waarin de bekostiging van de Wet BIBOB en de financiering van het landelijk bureau BIBOB ofenige andere vorm van kosten die uit de Wet BIBOB volgen.

  Verzoek van het Algemeen Dagblad ten aanzien van OMG’s besluit en inventarisatie, stukken niet aanwezig

  Besluit Wob-verzoek gevangen Guantánamo Bay

  Wob-verzoek ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie