Discriminatoir optreden overheid vervolg 2015

 

Diverse verzoeken
(politie en ministerie veiligheid en justitie in eerste instantie)

informatieverzoek documenten met betrekking tot multicultureel vakmanschap, meervoudig kijken, het herkennen van en omgaan met vooroordelen, SDR (search, detect, react), ontwikkeling van de drie grondhoudingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) bij functionarissen van politie Nederland (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

informatieverzoek ten aanzien van het aantal trainingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) dat door politie Nederland en haar eenheden op de terreinen multicultureel vakmanschap, meervoudig kijken, het herkennen van en omgaan met vooroordelen, SDR (search, detect, react), ontwikkeling van de drie grondhoudingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) is aangeboden aan haar functionarissen, een overzicht van het aantal functionarissen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) dat aan deze trainingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) heeft deelgenomen en het interne beleid ten aanzien van het deelname aan deze trainingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

 

Verkregen stukken

Politie besluit informatieverzoek MCV
Ministerie van Veiligheid en Justitie Wob MCV
Politieacademie besluit informatieverzoek MCV
Aanvulling Politie besluit informatieverzoek MCV

door anderen opgevraagde stukken
gelakte versie wobbesluit beleidsnota discriminatie
gelakte versie beleidsnota discriminatie

 

Artikelen over naar aanleiding van deze Wob

Meervoudig wegkijken, multicultureel vakmanschap bij de politie
Meervoudig wegkijken, multicultureel vakmanschap bij de politie (samenvatting)
Discrimineert de politie?

 

Eerdere verzoeken

Zie ook eerdere verzoek in 2012