• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Discriminatoir optreden overheid vervolg 2015

  Diverse verzoeken
  (politie en ministerie veiligheid en justitie in eerste instantie)

  informatieverzoek documenten met betrekking tot multicultureel vakmanschap, meervoudig kijken, het herkennen van en omgaan met vooroordelen, SDR (search, detect, react), ontwikkeling van de drie grondhoudingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) bij functionarissen van politie Nederland (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

  informatieverzoek ten aanzien van het aantal trainingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) dat door politie Nederland en haar eenheden op de terreinen multicultureel vakmanschap, meervoudig kijken, het herkennen van en omgaan met vooroordelen, SDR (search, detect, react), ontwikkeling van de drie grondhoudingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) is aangeboden aan haar functionarissen, een overzicht van het aantal functionarissen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) dat aan deze trainingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) heeft deelgenomen en het interne beleid ten aanzien van het deelname aan deze trainingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

   

  Verkregen stukken

  Politie besluit informatieverzoek MCV
  Ministerie van Veiligheid en Justitie Wob MCV
  Politieacademie besluit informatieverzoek MCV
  Aanvulling Politie besluit informatieverzoek MCV

  door anderen opgevraagde stukken
  gelakte versie wobbesluit beleidsnota discriminatie
  gelakte versie beleidsnota discriminatie

   

  Artikelen over naar aanleiding van deze Wob

  Meervoudig wegkijken, multicultureel vakmanschap bij de politie
  Meervoudig wegkijken, multicultureel vakmanschap bij de politie (samenvatting)
  Discrimineert de politie?

   

  Eerdere verzoeken

  Zie ook eerdere verzoek in 2012