Relevante rechterlijke uitspraken

 

We moeten voorzichtig zijn, want gerechtelijke uitspraken kunnen op verschillende manieren worden uitgelegd. Per artikel zijn een aantal uitspraken opgesomd, maar dit is geen uitputtende opsomming en verwijzing naar een uitspraak is geen garantie dat een rechter die uitspraak op dezelfde manier uitlegd. In beroep vraagt de rechtbank of jij als informatie vrager toestemming geeft dat de rechtbank de stukken inziet. Uiteindelijk speelt bij de uitspraak dan ook een ‘gevoels’ factor mee. In een uitspraak van een zaak van Buro Jansen & Janssen vond een rechter in Amsterdam dat het redelijk was dat de minister stukken weigerde op basis van intern beraad. Redelijk, hoe rekkelijk is redelijk, of hoe redelijk is redelijk.