• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

  • Relevante rechterlijke uitspraken

    We moeten voorzichtig zijn, want gerechtelijke uitspraken kunnen op verschillende manieren worden uitgelegd. Per artikel zijn een aantal uitspraken opgesomd, maar dit is geen uitputtende opsomming en verwijzing naar een uitspraak is geen garantie dat een rechter die uitspraak op dezelfde manier uitlegd. In beroep vraagt de rechtbank of jij als informatie vrager toestemming geeft dat de rechtbank de stukken inziet. Uiteindelijk speelt bij de uitspraak dan ook een ‘gevoels’ factor mee. In een uitspraak van een zaak van Buro Jansen & Janssen vond een rechter in Amsterdam dat het redelijk was dat de minister stukken weigerde op basis van intern beraad. Redelijk, hoe rekkelijk is redelijk, of hoe redelijk is redelijk.