• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • NL-online-offline onderzoek 2015

  NL-ONLINE-OFFLINE onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), een NWO instelling (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

  Verschillende verzoeken NWO/NSCR, Ministerie van VenJ, politie en OM.
  Ministerie en OM zeggen geen documenten te hebben met betrekking tot het NL-Online-Offline onderzoek.

  informatie verzoek onderzoek NL-Online-Offline (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Vrije Universiteit en het NSCR
  informatie verzoek onderzoek ‘Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Vrije Universiteit en het NSCR

   

  Eerste artikel over het onderzoek

  Dubieus onderzoek VU en NSCR naar cybercriminaliteit

   

  Enkele stukken

  Brief aan respondenten
  besluit agentschap BPR
  Welkomstekst bij onderzoek NL-Online-Offline
  presentatie over het onderzoek Cyber Crime Offende

  communicatie tussen NSCR en het parket generaal
  interne communicatie NSCR
  NSCR en persoonsgegevens
  NSCR en ethiek
  besluit NSCR