NL-online-offline onderzoek 2015

 

NL-ONLINE-OFFLINE onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), een NWO instelling (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Verschillende verzoeken NWO/NSCR, Ministerie van VenJ, politie en OM.
Ministerie en OM zeggen geen documenten te hebben met betrekking tot het NL-Online-Offline onderzoek.

informatie verzoek onderzoek NL-Online-Offline (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Vrije Universiteit en het NSCR
informatie verzoek onderzoek ‘Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Vrije Universiteit en het NSCR

 

Eerste artikel over het onderzoek

Dubieus onderzoek VU en NSCR naar cybercriminaliteit

 

Enkele stukken

Brief aan respondenten
besluit agentschap BPR
Welkomstekst bij onderzoek NL-Online-Offline
presentatie over het onderzoek Cyber Crime Offende

communicatie tussen NSCR en het parket generaal
interne communicatie NSCR
NSCR en persoonsgegevens
NSCR en ethiek
besluit NSCR