Wetten ter openbaarmaking

 

De belangrijkste wetgeving bij openbaarmaking zijn de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Archiefwet. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is bedoeld als een stok achter de deur, maar er is nog weinig ervaring met deze wet. De Wet politiegegevens en de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten zijn toegevoegd voor het opvragen van je dossier bij de politie en de inlichtingendiensten. Kijk voor deze twee laatste procedures ook op http://www.openheid.nl/Op http://openbaarheid.nl/zullen wel zoektochten maar geen personendossiers komen te staan bij de AIVD.