Stroomstootwapen 2017

 

Het volgende verzoek is ingediend bij politie en ministerie van JenV

vervolg informatie verzoek met betrekking tot aanbesteding, aanschaf, invoering en test van de stroomstootwapen/taser (of vergelijkbare omschrijvingen/namen)

 

stukken openbaar gemaakt door een wob verzoek

besluit-wob.pdf

1.1-aankondiging-gegunde-opdracht-2017-ojs052-095891-nl.pdf

1.2-terugkoppeling-uitkomst-marktconsultatie-pilot-stroomstootwapen.pdf

1.3-terugkoppeling-uitkomst-marktconsultatie-pilot-stroomstootwapen.pdf

1.4-getekend-verwervingsdocument-pilot-stroomstootwapen-in-bpz-compleet.pdf

1.5-publicatie-commerce-hub-document.pdf

1.6-publicatie-commerce-hub-vragenlijst.pdf

1.7-publicatie-vooraankodiging-2016-ojs199-359303-nl.pdf

1.8-notitie-risico-eenschots-ssw-29-09-2016.pdf

1.9-proces-verbaal-van-opdrachtverlening-pilot-stroomstootwapen-in-de-bpz.pdf

2.1-business-case-stroomstootwapen-in-de-bpz.pdf

2.2-evaluatie-at-taser.pdf

3.1-oplegnota-stroomstootwapen-in-de-bpz-definitief.pdf

3.2-bijbehorende-presentatie-april-2014.pdf

3.3-oplegnota-stroomstootwapen-in-de-bpz-definitief.pdf

3.4-bijlage-politiele-bewapening-in-perspectief-wodc.pdf

3.5-notulen-klo-28-april-2014.pdf

4.1-20161216-nota-combi-mt-less-lethal.pdf

4.2-bijlage-1-project-initiatie-document-ltlw.pdf

4.3-bijlage-2-geweldsinstructie-toepassing-stroomstootwapen.pdf

4.4-bijlage-3-brief-aan-tk-4-juni-2014.pdf

4.5-bijlage-4-brief-aan-tk-13-juni-2016.pdf

4.6-klo-13-december-2016.pdf
5.1-20170109-oplegnota-cgop-en-ltlw.pdf

5.2-ondertekende-brief-toestemming-pilot-stroomstootwapen.pdf

5.3-pid-ltlw-def-13-april-2017.pdf

5.4-tijdelijke-geweldsinstructie-ssw-definitief.pdf