• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • G8 Heiligendamm Duitsland 2007

  Wobverzoek inzake maatregelen die in Nederland zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland en Wobverzoek inzake evaluaties van de Raad van Hoofdcommissarissen, bijvoorbeeld ten aanzien van de G8 en mutaties naar aanleiding van informatie uit Duitsland met betrekking tot de G8 in Heiligendamm Duitsland.

  De procedure: G8 Heiligendamm Duitsland in het kort
  De procedure: de eerste brief
  De procedure: een aanvullende informatieverzoek
  De procedure: De KLPD een geval apart
  De procedure: eerste brief KLPD, geen informatie G8
  De procedure: De KLPD een geval apart, het volledige bezwaarschrift
  De procedure: De Raad van Hoofdcommissarissen bestaat niet
  De procedure: De Raad van Hoofdcommissarissen bestaat niet, naar de rechter
  De procedure: beroepsschrift van de niet bestaande Raad van Hoofdcommissarissen
  De procedure: primaire beslissing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
  De procedure: de bezwaarprocedure bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
  De procedure: De beslissing op bezwaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
  De procedure: in beroep tegen de beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken
  De procedure: Beroepsschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
  De procedure: Uitspraak rechtbank Amsterdam in beroep tegen Ministerie van Binnenlandse Zaken
  De procedure: de primaire beslissing van het Ministerie van Justitie
  De procedure: De primaire beslissing van het Ministerie van Defensie
  De procedure: de bezwaarprocedure bij het ministerie van Defensie
  De procedure: De beslissing op bezwaar van het Ministerie van Defensie
  De procedure: Beroepsschrift van het Ministerie van Defensie
  De verkregen stukken over de G8 in Heiligendamm Duitsland
  Enkele stukken over de politie en de G8 in Heiligendamm