G8 Heiligendamm Duitsland 2007

 

Wobverzoek inzake maatregelen die in Nederland zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland en Wobverzoek inzake evaluaties van de Raad van Hoofdcommissarissen, bijvoorbeeld ten aanzien van de G8 en mutaties naar aanleiding van informatie uit Duitsland met betrekking tot de G8 in Heiligendamm Duitsland.

De procedure: G8 Heiligendamm Duitsland in het kort
De procedure: de eerste brief
De procedure: een aanvullende informatieverzoek
De procedure: De KLPD een geval apart
De procedure: eerste brief KLPD, geen informatie G8
De procedure: De KLPD een geval apart, het volledige bezwaarschrift
De procedure: De Raad van Hoofdcommissarissen bestaat niet
De procedure: De Raad van Hoofdcommissarissen bestaat niet, naar de rechter
De procedure: beroepsschrift van de niet bestaande Raad van Hoofdcommissarissen
De procedure: primaire beslissing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
De procedure: de bezwaarprocedure bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
De procedure: De beslissing op bezwaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
De procedure: in beroep tegen de beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken
De procedure: Beroepsschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
De procedure: Uitspraak rechtbank Amsterdam in beroep tegen Ministerie van Binnenlandse Zaken
De procedure: de primaire beslissing van het Ministerie van Justitie
De procedure: De primaire beslissing van het Ministerie van Defensie
De procedure: de bezwaarprocedure bij het ministerie van Defensie
De procedure: De beslissing op bezwaar van het Ministerie van Defensie
De procedure: Beroepsschrift van het Ministerie van Defensie
De verkregen stukken over de G8 in Heiligendamm Duitsland
Enkele stukken over de politie en de G8 in Heiligendamm