Inlichtingenoperatie en rechten NSS 2014

 

Twee verzoeken, een om eerbidiging van de rechten en een ten aanzien van inlcihtingenoperaies.

Verzoeken eerbiediging rechten tijdens NSS 2014
(ministeries, politie, justitie, gemeenten en inlichtingendiensten)
informatie verzoek eerbiediging rechten tijdens NSS

Verkregen stukken

Weinig er is gewezen op enkele stukken ten aanzien van tolerantiegrenzen
zie bij de resultaten van de inlichtingenoperatie wob NSS en hier

besluit ministerie van veiligheid en justitie
bijlage bij besluit ministerie van veiligheid en justitie

 

Verzoeken inlichtingen operatie protest NSS 2014
(ministeries, politie, justitie, gemeenten en inlichtingendiensten)
informatieverzoek inlichtingenoperatie protesten NSS

Verkregen stukken

NSS demonstraties stukken politie
NSS demonstraties algemeen stukken politie
NSS demonstratie stukken AIVD 1
NSS demonstratie stukken AIVD 2
NSS demonstraties stukken PGS
NSS demonstraties stukken parket Noord Holland
NSS demonstratie stukken gemeente Schagen
NSS demonstratie algemeen stukken NCTV
NSS demonstraties stukken NCTV
NSS demonstraties stukken parket Den Haag
NSS demonstratie stukken gemeente Den Haag

 

Enkele artikelen over de NSS top

Overheid ontmoedigde het protest rondom NSS-top
Beroepsverbod voor familielid activiste
Wijkagent: Gaat u soms naar de NSS-top?

 

Gebeurtenissen bij de NSS en de Eurotop van 1997 enkele stukken

Amsterdam proeftuin? 1997
EU rot op zwartboek politieoptreden 1997
CompaintsbookpoliceconductEUROTOP 1997
Samenvatting rapport politieklachten 1997
NOM rapport eurotop 1997
Commissievoordepolitieklachtenverslagehoorzittingen
Logboekabbeleidscentrumeurotop97
Eurotop97evaluatiepolitieoptredendriehoekamsterdam
Eurotopengevangeniswezen1997
Verslag van het overleg van de Commissie voor de politieklachten Amsterdam-Amstelland