inlichtingenoperatie Gronings gasverzet 2015

 

artikelen over de overheid en het Gronings gasverzet

Activistisch Radicaal Extremistisch Terroristisch Gronings verzet tegen gaswinning

 

verkregen stukken

stukken van de nationale politie
Ministerie van Veiligheid en Justitie weigert alles ten aanzien van individuen
Ministerie van Veiligheid en Justitie weigert alles ten aanzien van groepen
 

Verzoeken naat politie, openbaar ministerie, inlichtingendiensten en ministeries

informatie verzoek inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn betrokken bij of deelnemen aan protesten in Groningen tegen handelen van de overheid en bedrijfsleven (of andere omschrijvingen) in het kader van gaswinning (of andere omschrijvingen) in de provincie Groningen en omstreken in de periode 2012 tot en met 2014.

informatie verzoek inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot organisaties in de provincie Groningen en omstreken zoals Schokkend Groningen, Schokkend Drenthe, Groninger Bodem Beweging, Groningen in Opstand/Groningers in Opstand, GroenFront!, Groningen Noord, Actiegroep Fossielvrij, GAS (Ga Anders Stemmen) en andere organisaties (niet limitatief) die actief zijn betrokken bij of deelnemen aan protesten tegen handelen van de overheid en bedrijfsleven (of andere omschrijvingen) in het kader van gaswinning (of andere omschrijvingen) in de periode 2012 tot en met 2014.