• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Informatieverzoek met betrekking tot Informatieverzoek over de correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen). meta verzoek

  Amsterdam, 11 augustus 2014

   

   

   

  Aan    Ministerie van Defensie en MIVD

  De Minister

  Postbus 20701

  2500 ES Den Haag

   

   

  Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot Informatieverzoek over de correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

   

  Kenmerk: informatieverzoek 20147230353a

   

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

   

  Geachte Mevr./Dhr.,

   

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

   

  Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en bijeenkomsten ten aanzien van mijn eerdere informatieverzoek over correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

   

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot correspondentie, contacten en bijeenkomsten ten aanzien van mijn eerdere informatieverzoek over correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

   

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, memo’s, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot correspondentie, contacten en bijeenkomsten ten aanzien van mijn eerdere informatieverzoek over correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

   

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

   

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

   

  Korte nadere uitleg ten aanzien van dit verzoek. In mei 2014 heb ik een verzoek gedaan ten aanzien van de relatie tussen Fox-IT en de overheid. Verschillende bestuursorganen gaven aan stukken te hebben en het bedrijf om zienswijze te hebben gevraagd. Het blijkt dat Fox-IT zich op diverse wijze verzet tegen openbaarmaking. Dat is hun goed recht, hoewel het wel iets zegt over de geheimzinnigheid en transparantie van het bedrijf, maar dat terzijde. Nu heeft dhr. R. Prins mij direct benaderd over mijn verzoek. Dit lijkt mij niet gepast in het kader van persoonsgegevens die beschermd moeten worden, althans u schermt daar ook steeds mee in uw afwijzingen ten aanzien van uw eigen ambtenaren en derden. Ik ben daarom benieuwd op wat voor wijze er gecommuniceerd wordt met Fox-IT en haar baas dhr. R. Prins naar ik begrepen ook wel bekend als dhr. van Oss, maar die transparantie lijkt er ook niet te zijn bij dhr. Prins. Ik ben dus benieuwd of u mijn naam heeft laten vallen bij uw contact met het bedrijf, en zo ja waarom en op basis van wat voor wetgeving. Ik hoor het graag. Wij staan altijd open voor communicatie dat weet u ook met een bedrijf als Fox-IT, maar willen het graag zuiver houden.

   

   

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

   

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533