Informatieverzoek met betrekking tot Informatieverzoek over de correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen). meta verzoek

 

Amsterdam, 11 augustus 2014

 

 

 

Aan    Ministerie van Defensie en MIVD

De Minister

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

 

 

Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot Informatieverzoek over de correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

 

Kenmerk: informatieverzoek 20147230353a

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte Mevr./Dhr.,

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en bijeenkomsten ten aanzien van mijn eerdere informatieverzoek over correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot correspondentie, contacten en bijeenkomsten ten aanzien van mijn eerdere informatieverzoek over correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, memo’s, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot correspondentie, contacten en bijeenkomsten ten aanzien van mijn eerdere informatieverzoek over correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

Korte nadere uitleg ten aanzien van dit verzoek. In mei 2014 heb ik een verzoek gedaan ten aanzien van de relatie tussen Fox-IT en de overheid. Verschillende bestuursorganen gaven aan stukken te hebben en het bedrijf om zienswijze te hebben gevraagd. Het blijkt dat Fox-IT zich op diverse wijze verzet tegen openbaarmaking. Dat is hun goed recht, hoewel het wel iets zegt over de geheimzinnigheid en transparantie van het bedrijf, maar dat terzijde. Nu heeft dhr. R. Prins mij direct benaderd over mijn verzoek. Dit lijkt mij niet gepast in het kader van persoonsgegevens die beschermd moeten worden, althans u schermt daar ook steeds mee in uw afwijzingen ten aanzien van uw eigen ambtenaren en derden. Ik ben daarom benieuwd op wat voor wijze er gecommuniceerd wordt met Fox-IT en haar baas dhr. R. Prins naar ik begrepen ook wel bekend als dhr. van Oss, maar die transparantie lijkt er ook niet te zijn bij dhr. Prins. Ik ben dus benieuwd of u mijn naam heeft laten vallen bij uw contact met het bedrijf, en zo ja waarom en op basis van wat voor wetgeving. Ik hoor het graag. Wij staan altijd open voor communicatie dat weet u ook met een bedrijf als Fox-IT, maar willen het graag zuiver houden.

 

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533