• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatie verzoek onderzoek ‘Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Vrije Universiteit en het NSCR

  Amsterdam, 13 augustus 2015

   

   

  Aan    Politie Nederland

  Alle eenheden van Politie Nederland

  Postbus 17107

  2502 CC Den Haag

   

  Onderwerp: informatie verzoek onderzoek ‘Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Vrije Universiteit en het NSCR

   

  Kenmerk: informatieverzoek 20151125712

   

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

   

  Geachte Mw./Dhr.,

   

   

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

   

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot onderzoek ‘Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Vrije Universiteit en het NSCR van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

   

  Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot onderzoek ‘Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de Vrije Universiteit en het NSCR.

   

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

   

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

   

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

   

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202