Procedure: Aanvullende aanvraag anonieme stukken

 

Misschien is het opgevallen dat bij de eerste aanvraag de rapportages van de straatcoaches geweigerd zijn. Dit, omdat het de persoonlijke sfeer van de straatcoaches zou aantasten. Het stadsdeel Amsterdam Oost beriep zich op artikel 10, tweede lid onder e van de WOB.
Hierin zagen wij de mogelijkheid om verder te Woben, door te vragen om de rapportages te anonimiseren.

brief verzoek om anonieme stukken