Flextensie Werk en Inkomen Lekstroom (gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen)

 

Werk en Inkomen Lekstroom (gemeenten) heeft de volgende stukken toegestuurd:

1. MT-voorstel over Flextensie 10-08-16 – geredigeerd.pdf

2. Voorstel met uitleg over Flextensie – geredigeerd.pdf

3. Visiedocument wetgeving Flextensie – geredigeerd.pdf

4. Juridische en fiscale kaders Flextensie – openbaar.pdf

5. Overeenkomst Flextensie 4 oktober 2016 geredigeerd.pdf

6. Bewerkersovereenkomst WIL-Flextensie – geredigeerd.pdf

7. Brief bij bewerkersovk. 9 dec. 2016 – geredigeerd.pdf

8. Uitleg werking instrument Flextensie – geredigeerd.pdf

9. Flextensie vraag en antwoord – openbaar.pdf

10. Q&A Flextensie – geredigeerd.pdf

11. MEMO Flextensie sept. 2017 – geredigeerd.pdf

12. Reactie Flextensie op artikel Trouw – openbaar.pdf

13. Artikel Flextensie 14-01-17 Dagblad vh Noorden – openbaar.pdf

14. Mail WIL-N’gein inzake raadsvragen – geredigeerd.pdf

15. Raadvragen en antwoorden Nieuwegein – geredigeerd.pdf

16. 20170627-Collegebesluiten N’gein – openbaar.pdf

17. Beantwoording kamervragen aug 2017 – openbaar.pdf

18. Kamerbrief Flextensie – oktober 2017 – openbaar.pdf

19. Werken met Flextensie Eindrapport 31082017 – openbaar.pdf

20. Zienswijze clientenraad WIL 22-09-2017 – geredigeerd.pdf

21. Toelichting NVSI – Flextensie – openbaar.pdf

22. Brf WIL naar NVSI 14 nov 2017 – geredigeerd.pdf

23. Gebruikersovk. Innovatieve oplossingen NVSI – geredig.pdf

24. NVSI voorwaarden Innovatieve Oplossingen – openbaar.pdf

25. Productenboek NVSI – openbaar.pdf

26. Bewerkersovereenkomst WIL-NVSI – geredigeerd.pdf

27. Bijlage NVSI voor werkgevers – openbaar.pdf

28. Mailwisseling m.b.t. NVSI – geredigeerd.pdf

29. Mailwisseling januari 2017 – geredigeerd.pdf

30. Mailwisseling juli-sept 2017 – geredigeerd.pdf

31. Rapport_plaatsingen_uren_premies_WIL – geredigeerd.pdf

32. Mailwisseling okt-dec 2017 – geredigeerd.pdf

33. Mails mbt opdrachten, voortgang, resultaten – geredig.pdf

34. Overzicht Lekstroom geredigeerd.pdf

35. Flextensie rekenmodel WSP Lekstroom – geredigeerd.pdf

36. Kandidaten met plaatsingen – geredigeerd.pdf

37. Eenmalig Opdrachtformulier voor Flextensie – openbaar.pdf

38. Resultaten okt 2016 – feb 2017 – geredigeerd.pdf

39. Resultaten okt 2016 – maart 2017 – geredigeerd.pdf

40. Voortgangsrapport nov 2016 – geredigeerd.pdf

41. Voortgangsrapport februari 2017 – geredigeerd.pdf

42. Update januari 2017 – geredigeerd.pdf

43. Update maart 2017 – geredigeerd.pdf

44. Opdrachten 10-2016 – geredigeerd.pdf

45. Opdrachten 11-2016 – geredigeerd.pdf

46. Opdrachten 1-2017 – geredigeerd.pdf

47. Opdrachten 2-2017 – geredigeerd.pdf

48. Opdrachten 4-2017 – geredigeerd.pdf

49. Opdrachten 5-2017 – geredigeerd.pdf

50. Opdrachten 6-2017 – geredigeerd.pdf

51. Opdrachten 7-2017 – geredigeerd.pdf

52. Opdrachten 8-2017 – geredigeerd.pdf

53. Opdrachten 9-2017 – geredigeerd.pdf

54. Opdrachten 10-2017 – geredigeerd.pdf

55. Opdrachten 11-2017 – geredigeerd.pdf

56. Opdrachten 12-2017 – geredigeerd.pdf

57. Afrekening LEK 10-2016 tm 12-2016 – geredigeerd.pdf

58. Afrekening LEK 1-2017 tm 3-2017 – geredigeerd.pdf

59. Afrekening LEK 4-2017 tm 9-2017 – geredigeerd.pdf

60. Mailwisseling juni, opdrachten 2018- geredigeerd.pdf

61. Opdrachten 1-2018 – geredigeerd.pdf

62. Opdrachten 2-2018 – geredigeerd.pdf

63. Opdrachten 3-2018 – geredigeerd.pdf

64. Opdrachten 4-2018 – geredigeerd.pdf

65. Opdrachten 5-2018 – geredigeerd.pdf

 

Na bezwaar niet geredigeerde stukken

2. Voorstel met uitleg Flextensie -1.pdf

5. Overeenkomst Flextensie 4 oktober 2016 -1.pdf

6. Bewerkersovereenkomst WIL – Flextensie -1.pdf

11. Memo Flextensie sept. 2017 -1.pdf

15. Raadsvragen en antwoorden Nieuwegein -1.pdf

23. Gebruikersovk. Innovatieve oplossingen NVSI -1.pdf

26. Bewerkersovereenkomst WIL-NVSI -1.pdf

30. Mailwisseling juli-dec 2017 (2 paginas) -1.pdf

31. Rapport_plaatsingen_uren_premies_WIL -1.pdf

32. Mailwisseling okt-dec 2017 (1 pagina vanwege naam) -1.pdf

33. Mails mbt opdrachten, voortgang, resultaten (1 pagina) -1.pdf

34. Overzicht Lekstroom -1.pdf

35. Flextensie rekenmodel WSP Lekstroom -1.pdf

36. Kandidaten met plaatsingen Lekstroom -1.pdf

38. Resultaten okt 2016 – feb 2017 -1.pdf

39. Resultaten okt 2016 – maart 2017 -1.pdf

40. Voortgangsrapport nov 2016 -1.pdf

41. Voortgangsrapport februari 2017 -1.pdf

42. Update januari 2017 -1.pdf

44. Opdrachten Lekstroom 10-2016 -1.pdf

45. Opdrachten Lekstroom 11-2016 -1.pdf

46. Opdrachten Lekstroom 1-2017 -1.pdf

47. Opdrachten Lekstroom 2-2017 -1.pdf

48. Opdrachten Lekstroom 4-2017 -1.pdf

49. Opdrachten Lekstroom 5-2017 -1.pdf

50. Opdrachten Lekstroom 6-2017 -1.pdf

51. Opdrachten Lekstroom 7-2017 -1.pdf

52. Opdrachten Lekstroom 8-2017 -1.pdf

53. Opdrachten Lekstroom 9-2017 -1.pdf

54. Opdrachten Lekstroom 10-2017 -1.pdf

55. Opdrachten Lekstroom 11 2017 -1 .pdf

56. Opdrachten Lekstroom 12-2017 -1.pdf

57. Afrekening LEK 10-2016 tm 12-2016 -1.pdf

58. Afrekening LEK 1-2017 tm 3-2017 -1.pdf

59. Afrekening LEK 4-2017 tm 9-2017 -1.pdf

61. Opdrachten Lekstroom 1-2018 -1.pdf

62. Opdrachten Lekstroom 2-2018 -1.pdf

63. Opdrachten Lekstroom 3-2018 -1.pdf

64. Opdrachten Lekstroom 4-2018 -1.pdf

65. Opdrachten Lekstroom 5-2018 -1.pdf

66. Interne memo Flextensie – WGSP Lekstroom -1.pdf

67. Voorstel Flextensie – WGSP Lekstroom 7 juni 2016 -1.pdf

68. Businesscase rekenmodel WGSP Lekstroom -1.pdf

69. Besluitenlijst 16 augustus 2016 -1.pdf

70. Lekstroom Proces kandidaat en plaatsingen -1.pdf

71. Lekstroom Inzetbevestiging deelname re-integratieinstrument Flextensie -1.pdf

72. Lekstroom Kandidaat Instructie aanleveren urenformulier -1.pdf

73. Lekstroom Opdrachtbevestiging van gemeente aan opdrachtgever -1.pdf

74. Checklist informeren kandidaten -1.pdf

75. Aanvullende bepalingen -1.pdf

76. Urenformulier -1.pdf

77. Reiskostenformulier -1.pdf

78. Zienswijze Flextensie -1.pdf

79. Zienswijze NVSI -1.pdf