• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: de eerste brief

  Deze brief is verstuurd aan drie ministeries, Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken en later nog naar het Parket Generaal

  Amsterdam, 20 februari 2009

  Aan Ministerie van Justitie

  t.a.v Minister E.M.H. Hirsch Ballin

  Postbus 20301

  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: Wobverzoek inzake het beleid, de toepassing en uitvoering van het Europees Arrestatie Bevel, EAB, European Arrest Warrant, EAW, EUAW of andere benamingen en de hiermee in verband staande overlevering. Het heeft dus betrekking op overlevering van verdachten binnen de Europese Unie.

  Kenmerk: wobverzoek februari 21481

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte dhr. E.M.H. Hirsch Ballin,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie inzake het beleid, de toepassing en uitvoering van het Europees Arrestatie Bevel, EAB, European Arrest Warrant, EAW, EUAW of andere benamingen en de hiermee in verband staande overlevering. Het heeft dus betrekking op overlevering van verdachten binnen de Europese Unie.

  Ik zou graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van

  Het Europese Arrestatie Bevel, overzichten van moeilijke overleveringen, statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van het Europese Arrestatie Bevel, beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van het Europese Arrestatie Bevel.

  Maar u kunt ook denken aan de volgende documenten: Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  email info@burojansen.nl