De procedure: de eerste brief

 

Deze brief is verstuurd aan drie ministeries, Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken en later nog naar het Parket Generaal

Amsterdam, 20 februari 2009

Aan Ministerie van Justitie

t.a.v Minister E.M.H. Hirsch Ballin

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Onderwerp: Wobverzoek inzake het beleid, de toepassing en uitvoering van het Europees Arrestatie Bevel, EAB, European Arrest Warrant, EAW, EUAW of andere benamingen en de hiermee in verband staande overlevering. Het heeft dus betrekking op overlevering van verdachten binnen de Europese Unie.

Kenmerk: wobverzoek februari 21481

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte dhr. E.M.H. Hirsch Ballin,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake het beleid, de toepassing en uitvoering van het Europees Arrestatie Bevel, EAB, European Arrest Warrant, EAW, EUAW of andere benamingen en de hiermee in verband staande overlevering. Het heeft dus betrekking op overlevering van verdachten binnen de Europese Unie.

Ik zou graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van

Het Europese Arrestatie Bevel, overzichten van moeilijke overleveringen, statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van het Europese Arrestatie Bevel, beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van het Europese Arrestatie Bevel.

Maar u kunt ook denken aan de volgende documenten: Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

tel 0206123202

mob 0634339533

email info@burojansen.nl