Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met Crowdsense B.V. (of vergelijkbare namen)

 

Amsterdam, 6 oktober 2015

Aan Politie Nederland
Alle eenheden
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met Crowdsense B.V. (of vergelijkbare namen).

Kenmerk: informatieverzoek 2015773056

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mevr./Dhr.,

Naar aanleiding van uw eigen berichtgeving op het internet, berichtgeving van de politie, rapporten van de overheid, berichten in de media en informatie van bedrijven
Ben ik op zoek naar correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten van de politie met het bedrijf/instelling (of vergelijkbare namen) Crowdsense B.V. (of vergelijkbare namen) Ik wil graag een afschrift van alle [beleids/uitvoerings-]documenten die onder u berusten met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met Crowdsense B.V. (of vergelijkbare namen) oftewel alle documenten die op deze zaken betrekking hebben opvragen.

Mijn verzoek is een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

U kunt hierbij denken aan onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten.
Mocht mijn verzoek niet duidelijk zijn, schrijft de wetgever voor om de burger van dienst te zijn en aan te geven wat, waar en hoe documenten kunnen worden gevonden.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533