onderliggende stukken van de jaarverslagen van de Centrale Toetsingscommissie

 

Amsterdam, 27 november 2008

 

 

Aan:   mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen

Landelijk parket,

Postbus 395

3000 AJ Rotterdam

 

Onderwerp: wobverzoek inzake de onderliggende stukken van de jaarverslagen van de Centrale Toetsingscommissie met betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden/methoden

 

Kenmerk: wobverzoek november 20527

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

Geachte mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen,

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Het betreft de onderliggende stukken van de jaarverslagen van 2002 tot en met 2007 van de Centrale Toetsingscommissie met betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden/methoden. Het gaat dus niet om de jaarverslagen zelf.

 

Ik veronderstel dat er stukken ten grondslag liggen aan het deelrapport Ideologische misdaad.

 

Bij deze onderliggende documenten kunt u bijvoorbeeld denken aan: notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, statistieken, fouilleringlijsten, concepten, rapportages, dagrapportages, verslagen van de driehoek, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

tel 0206123202

mob 0634339533

email info@burojansen.nl