stukken openbaar gemaakt door de politie in 2012

 

Wob-verzoek Busproject Vreemdelingenpolitie

In september 2012 is bij de politie Kennemerland ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek ingediend. Hierin werd verzocht om openbaarmaking van informatie met betrekking tot het zogenaamde ‘Busproject’ van de Vreemdelingenpolitie.

Naar aanleiding van dit verzoek is in november 2011 een aantal documenten (gedeeltelijk) verstrekt. Dit betreffende de volgende (geanonimiseerde) documenten; een overzicht van het busproject, een hand-out van een powerpoint presentatie en 26 dossiers van de de Vreemdelingenpolitie Kennemerland ten aanzien van de personen die in het kader van het Busproject zijn aangehouden.

Het besluit en de verstrekte documenten kunt u hieronder terugvinden.