• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Stukken door Zembla op haar website gezet 2013

  Stukken op de website van Zembla

  Rol van busmaatschappij Connexxion
  De politie heeft verschillende beschrijvingen gemaakt van de bevindingen en de stappen die zijn doorlopen in proces verbaal van 30-3-2010 (pdf) en proces verbaal controle Connexxion 2-2-2011 (pdf).

  Wob-stuk ‘Overzicht busproject’ Wob-stuk ‘Overzicht busproject’ (pdf)
  Zembla kreeg door een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur een overzicht van de 26 aanhoudingen die de politie deed in het kader van het busproject van de politie Kennemerland. Niet alle verstrekte gegevens in het overzicht blijken te kloppen.
  De volgende gegevens kloppen niet, blijkt uit navraag bij het ministerie door Zembla:
  –    De bewaring van de tweede man die werd aangehouden op 16-3-2010 werd opgeheven op 31 maart 2010 en niet op 30-6-2011.
  –    De vrouw die op 3-2-2011 werd aangehouden werd op 19 december 2011 vrijgelaten en zit niet meer vast.

  Vreemdelingenpolitie negeert rechterlijke uitspraken

  ZEMBLA heeft bij het ministerie van Veiligheid en Justitie achterhaald dat de eerste aanhouding waarbij de politie schoonmakers volgt en aanhoudt in een woning, de aanhouding in het ‘overzicht busproject’ (pdf) van 9-2-2010, NIET werd voorgelegd aan een rechter. De vreemdeling heeft namelijk afgezien van beroep, zo meldde het ministerie aan ZEMBLA (pdf).

  Eerste uitspraak rechter uitspraak aanhouding 16 maart 2010 (pdf)
  Dat betekent dat de eerste aanhouding waarbij de vreemdelingenpolitie Kennemerland schoonmakers volgt en aanhoudt in een woning die wordt voorgelegd aan een rechter, de aanhouding van 16-3-2010 is. Hierbij worden twee mannen aangehouden in een woning. Een van hem wordt vrijgelaten wegens hartproblemen. De andere zaak komt voor de rechter. De rechter oordeelt dat deze eerste aanhouding middels deze methode onrechtmatig is. (link uitspraak aanhouding 16 maart 2010).

  Tweede uitspraak rechteruitspraak aanhouding 1 feb 2011 (pdf)
  Maar ondanks de duidelijke terechtwijzing van de rechter, gaat de politie door. De eerst volgende zaak waarbij vreemdelingenpolitie Kennemerland schoonmakers volgt en aanhoudt in een woning die wordt voorgelegd aan een rechter, vindt volgens het ‘overzicht busproject’ bijna een jaar later plaats op 1-2-2011. Ook in deze zaak oordeelt de rechter dat de aanhouding onrechtmatig is.
  Hierna volgen nog 14 aanhoudingen op werkadressen blijkt uit het ‘overzicht busproject’ (pdf)
  De vreemdelingenpolitie Kennemerland negeert dus twee rechterlijke uitspraken over de 1e twee zaken waarbij gekleurde schoonmakers in de chique wijken rond Haarlem werden gevolgd naar hun werkadres.

  Uitspraak Raad van State 13 juli 2011uitspraak Raad van State (pdf)
  Op 13 juli 2011 maakt de hoogste rechter, de Raad van State, ook korte metten met deze methode. Hierin meldt de Raad van State dat: “in het artikel van mr. S. van Walsum (pdf), anders dan in het proces-verbaal van bevindingen staat (pdf) niets is vermeld over (de resultaten van een ILO-onderzoek naar) de tewerkstelling van Ghanese vreemdelingen in de regio Kennemerland. Aan dit artikel kan dan ook geen (begin van een) redelijk vermoeden van illegaal verblijf van de onder 2.1.3 bedoelde personen worden ontleend.”

  Uitspraak aanhouding 21 september 2012uitspraak aanhouding (pdf)
  Maar ook na de uitspraak van de Raad van State in juli vorig jaar, gaat de vreemdelingenpolitie gewoon door. Dat blijkt als eind september op de redactie van ZEMBLA een e-mail binnenkomt van een bewoner uit Aerdenhout. De Afrikaanse hulp van de briefschrijver werd op 21 september van dit jaar opgepakt. Ook in deze zaak beveelt de rechter de politie de hulp vrij te laten.