De eerste brief in het kader van het onderzoek naar de operatie Ochtendgloren

 

Deze brief is naar drie poltieregio’s gegaan (Twente, IJsselland en Noord-Oost Gelderland) verschillende gemeenten in die regio’s en verschillende ministeries.

Amsterdam, 22 juli 2009

Aan Dhr. M. Sitalsing

regio 5 Twente

Postbus 14

7500 AA Enschede

Onderwerp: Wobverzoek inzake actie/operatie Ochtend Gloren of Ochtendgloren

Kenmerk: wobverzoek oktober 2009522

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Dhr. M. Sitalsing,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake de actie/operatie Ochtend Gloren of Ochtendgloren.

Ik zou graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, overzichten van staande houdingen, processen verbaal, fouilleringlijsten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van preventief fouilleren.

Maar u kunt ook denken aan de volgende documenten: Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

Op 23 januari 2009 heeft u mijn verzoek in zake preventief fouilleren behandeld (Wobverzoek inzake het beleid en de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren in het algemeen (het beleid en de toepassing en uitvoering van de artikelen 151b Gemw, 50, 51 en 52 WWM en het betreffende artikel uit de APV dat betrekking heeft op preventief fouilleren) in de periode van 2002 tot en met 2007).

Ik kan niet overzien of u ook alle stukken ten aanzien van de acties/operaties Ochtend Gloren of Ochtendgloren heeft meegenomen.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

tel 0206123202

mob 0634339533

email info@burojansen.nl