• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Informatieverzoek toepassing uitvoering Uitgebreide Identificatieplicht 2010, 2011, 2012, 2014

  Amsterdam, 10 april 2015

  Aan Ministerie van Veiligheid en Justitie
  De Minister
  Postbus 20301
  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: Informatieverzoek toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht over 2010, 2011, 2012, 2014

  Kenmerk: informatieverzoek 201501520

  Afzender:
  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam

  Geachte mevr./dhr.,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Ik zou graag de volgende documenten/gegevens van u ontvangen:

  In 2007 heeft een medewerker van u een overzicht gemaakt van de WUID boetes over 2005 en 2006. Vervolgens heb ik dezelfde gegevens over 2007 en 2008 van u ontvangen.
  Het gaat om de volgende dat:

  – Aantal van boetes die uitgeschreven zijn in het kader van de WUID per politieregio. U kunt blijkbaar onderscheid maken tussen minderjarig en meerderjarig en tevens vermelden hoeveel mensen betaald hebben, hoe vaak sepot is verleend en dergelijke. Graag zou ik al die gegevens over 2010, 2011, 2012, 2014 ontvangen.

  – Vervolgens heeft een medewerker op verzoek van mij een uitdraai gemaakt van alleen de D517 codes met daarnaast de Trias en de Wahv aantallen. Ik heb een voorbeeld bijgevoegd. Graag zou ik deze gegevens over 2010, 2011, 2012, 2014 ontvangen.

  – Vervolgens heeft u toentertijd ook twee lijsten doen toekomen van de Trias bekeuringen en de Mulder bekeuringen in combinatie met de D517 bekeuring, maar dan gespecificeerd naar apart feit. Ik heb beide lijsten ook toegevoegd als voorbeeld.
  Graag zou ik deze gegevens over 2010, 2011, 2012, 2014 ontvangen.

  – Tot slot zou ik graag al die statistische data ontvangen die met betrekking tot de WUID bij u voor handen is. Graag zou ik deze gegevens over 2010, 2011, 2012, 2014 ontvangen.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  U kunt de stukken ook per email in pdf of doc aan mij doen toekomen.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam
  www.burojansen.nl
  e-mail info@burojansen.nl
  tel 0206123202
  mob 0634339533
  nieuwsblog.burojansen.nl
  www.identificatieplicht.nl
  www.preventieffouilleren.nl
  www.openheid.nl
  www.openbaarheid.nl
  www.justitievrijheidenveiligheid.nl
  www.hetnationaalveiligheidsarchief.nl