• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: drie nieuwe wobverzoeken

  Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State en de door het bedrijf Significant uitgevoerde evaluatie voor de Minister van Justitie zijn de volgende drie wobverzoeken verstuurd.

  1. Het volgende bestand: “De onderzoekers hebben van het CJIB een bestand ontvangen met 138.719 zaken met PV’s 447e Sr (feitcode D517) met een pleegdatum in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007.”

  2. Het rapport interne evaluatie Wet op de identificatieplicht van de regiopolitie Utrecht en de regionale Verkeersdienst van de werkgroep “Evaluatie Wet ID” van 18 september 2006.

  3. Alle gegevens die beschikbaar zijn bij het openbaar ministerie met betrekking tot WUID over 2005 tot en met 2008. U kunt hierbij denken aan de gegevens uit OM Data of Compas OM ten aanzien van dagvaardingen, sepots, transacties, voegen, ontvankelijkheid/niet ontvankelijkheid, ontslag rechtsvervolging, vrijspraak, schuldig verklaring zonder oplegging en andere relevante gegevens ten aanzien van de WUID.

  Amsterdam, 9 november 2009

  Aan Ministerie van Justitie

  t.a.v Minister E.M.H. Hirsch Ballin

  Postbus 20301

  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: Wobverzoek toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht over de periode 2005 tot en met 2008

  Kenmerk: wobverzoek oktober 24119

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte dhr. E.M.H. Hirsch Ballin,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Ik zou graag de volgende documenten/gegevens van u ontvangen:

  In het kader van uw onderzoek naar de effectiviteit van de WUID voor de ‘wethandhavers’ is er door het CJIB een bestand opgemaakt met de onderstaande gegevens. Ik verzoek u mij dit bestand te doen toekomen.

  “De onderzoekers hebben van het CJIB een bestand ontvangen met 138.719 zaken met PV’s 447e Sr (feitcode D517) met een pleegdatum in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007.”

  Van deze zaken waren de volgende attributen in het bestand opgenomen:

  TRIAS-nummer, pleegplaats, opsporingsinstantie, gemeente waar overtreding is gepleegd, datum waarop overtreding is gepleegd, tijdstip waarop overtreding is gepleegd, locatie waar de overtreding is gepleegd, PV-nummer, geboortedatum, land waar betrokkene woont, aanleverende instantie, datum registratie in Trias, transactiebedrag, betaald bedrag, reden waarmee zaak is afgedaan, datum waarop zaak is afgedaan, datum van een eventueel overdracht aan parket, parket waaraan zaak is overgedragen, datum waarop een acceptgiro is gestuurd, tekst bij de overtreding, toelichting van de betrokkene, nadere toelichting door de ambtenaar, feitcode Mulder, beschrijving feitcode Mulder, feitcode TRIAS en beschrijving feitcode TRIAS.

  Mocht u nu zeggen dit zijn persoongegevens dan wil ik u wijzen op diverse uitspraken en kan ik akkoord gaan wanneer u mij niet de geboortedatum maar het geboortejaar geeft. Het tijdstip van de overtreding hoef ik niet te hebben. De locatie mocht u nu gaan beweren dat is persoonlijk, dan kunnen we daar over discussiëren. De toelichting van de betrokkene lijkt me niet persoonlijk tenzij de naam erbij staat. En voor de rest is er geen beletsel. U kunt de data ook elektronisch aanleveren aangezien wij deze openbaar zullen maken op het internet.

  Mocht u vervolgens aangegeven dat ik teveel vraag dan kunt u in ieder geval beginnen met de selectie van 500 PV’s die door het bedrijf Significant is gebruikt voor de evaluatie.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  info@burojansen.nl

  tel 020 6123202

  mob 0634339533

  Amsterdam, 9 november 2009

  Aan Ministerie van Justitie

  t.a.v Minister E.M.H. Hirsch Ballin

  Postbus 20301

  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: Wobverzoek rapport interne evaluatie Wet op de Identificatieplicht

  Kenmerk: wobverzoek oktober 24120

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte dhr. E.M.H. Hirsch Ballin,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Ik zou graag het volgende document van u ontvangen:

  Het rapport interne evaluatie Wet op de identificatieplicht van de regiopolitie Utrecht en de regionale Verkeersdienst van de werkgroep “Evaluatie Wet ID” van 18 september 2006.

  U heeft mij dit document geweigerd en wij gedwongen te procederen tot de Raad van State toe. Ik moet echter concluderen dat u externe onderzoekers van het bedrijf Significant die voor u de evaluatie van de WUID hebben uitgevoerd het document in zijn geheel hebben ingezien. Op de pagina’s 129 tot en met 131 komt de inhoud van het rapport in zijn geheel terug. Zo is er te lezen in alinea 573 een passage over de oorzaken van het hoge sepotpercentage. De onderzoekers schrijven zelfs dat de oorzaken herkenbaar zijn. Dit betekent dat deze onderzoekers hoofdstuk 4 van het rapport hebben ingezien. Het rapport is dus aan derden ter inzage verstrekt. Ik verzoek u het openbaar te maken.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  info@burojansen.nl

  tel 020 6123202

  mob 0634339533

  Amsterdam, 20 augustus 2009

  Aan Ministerie van Justitie

  t.a.v Minister E.M.H. Hirsch Ballin

  Postbus 20301

  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: Wobverzoek toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht over de periode 2005 tot en met 2008

  Kenmerk: wobverzoek oktober 23115

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte dhr. E.M.H. Hirsch Ballin,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Ik zou graag de volgende documenten/gegevens van u ontvangen:

  Alle gegevens die beschikbaar zijn bij het openbaar ministerie met betrekking tot WUID over 2005 tot en met 2008. U kunt hierbij denken aan de gegevens uit OM Data of Compas OM ten aanzien van dagvaardingen, sepots, transacties, voegen, ontvankelijkheid/niet ontvankelijkheid, ontslag rechtsvervolging, vrijspraak, schuldig verklaring zonder oplegging en andere relevante gegevens ten aanzien van de WUID.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  info@burojansen.nl

  tel 020 6123202

  mob 0634339533