• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Informatieverzoek met betrekking tot het programma SMPP (Social Media in Operationele Politieprocessen (of vergelijkbare namen)

  Amsterdam, 22 augustus 2016

  Aan Ministerie van Veiligheid en Justitie
  De Minister
  Postbus 20301
  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot het programma SMPP (Social Media in Operationele Politieprocessen (of vergelijkbare namen)

  Kenmerk: informatieverzoek 2015784193

  Afzender:
  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mevr./Dhr.,

  Naar aanleiding van uw eigen berichtgeving op het internet, berichtgeving van de politie, rapporten van de overheid, berichten in de media en informatie van bedrijven
  ben ik op zoek naar documenten met betrekking tot programma SMPP (Social Media in Operationele Politieprocessen (of vergelijkbare namen). Ik wil graag een afschrift van alle [beleids/uitvoerings-]documenten die onder u berusten met betrekking tot programma SMPP (Social Media in Operationele Politieprocessen (of vergelijkbare namen) oftewel alle documenten die op deze zaken betrekking hebben opvragen.

  Mijn verzoek is een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  U kunt hierbij denken aan onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten.
  Mocht mijn verzoek niet duidelijk zijn, schrijft de wetgever voor om de burger van dienst te zijn en aan te geven wat, waar en hoe documenten kunnen worden gevonden.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.
  Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

  Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn.

  U weet dat er met mij altijd te praten is over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam
  www.burojansen.nl
  e-mail info@burojansen.nl
  tel 0206123202
  mob 0634339533