Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018.

 

Amsterdam, 27 augustus 2018

 

 

 

Aan    Politie Nederland

Alle eenheden

Postbus 17107

2502 CC Den Haag

 

 

 

Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018.

 

Kenmerk: informatieverzoek 2018044162

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte Mevr./Dhr.,

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018.

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018 ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, memo’s, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018.

 

Binnen het kader van de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.

Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

 

Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn. Buro Jansen & Janssen maakt de stukken altijd openbaar op een van haar websites en doet constant onderzoek naar overheidsoptreden in de breedste zin van het woord. Buro Jansen & Janssen doet al ruim dertig jaaronderzoek naar inlichtingen- en veiligheidsdiensten en publiceert daarover. Zo ook onderzoek over surveillance en andere methoden die diensten gebruiken en de samenwerking met private partners.

 

U kunt met mij altijd overleggen over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben. Het gaat ons om de informatie die openbaar toegankelijk dient te zijn voor burgers.

 

Tevens wil ik u wijze op de beginselen uit de Nederlandse code voor een goed openbaar bestuur ten aanzien van integriteit en openheid.

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533