• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018.

  Amsterdam, 27 augustus 2018

   

   

   

  Aan    Politie Nederland

  Alle eenheden

  Postbus 17107

  2502 CC Den Haag

   

   

   

  Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018.

   

  Kenmerk: informatieverzoek 2018044162

   

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

   

  Geachte Mevr./Dhr.,

   

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

   

  Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018.

   

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018 ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

   

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, memo’s, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) in de periode 2014 tot en met 2018.

   

  Binnen het kader van de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

   

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

   

  U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.

  Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

   

  Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn. Buro Jansen & Janssen maakt de stukken altijd openbaar op een van haar websites en doet constant onderzoek naar overheidsoptreden in de breedste zin van het woord. Buro Jansen & Janssen doet al ruim dertig jaaronderzoek naar inlichtingen- en veiligheidsdiensten en publiceert daarover. Zo ook onderzoek over surveillance en andere methoden die diensten gebruiken en de samenwerking met private partners.

   

  U kunt met mij altijd overleggen over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben. Het gaat ons om de informatie die openbaar toegankelijk dient te zijn voor burgers.

   

  Tevens wil ik u wijze op de beginselen uit de Nederlandse code voor een goed openbaar bestuur ten aanzien van integriteit en openheid.

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533