informatieverzoek Provo beweging

 

Amsterdam, 17 februari 2010

Aan: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Onderwerp: informatieverzoek om alle documenten met betrekking tot de beweging Provo, een politieke beweging die actief was in de jaren 1965, 1966 en 1967

Ons Kenmerk: informatieverzoek januari 20108065

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte mw./dhr.,

Met een beroep op de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft hier alle documenten die betrekking hebben op de beweging Provo, een politieke beweging die actief was in de jaren 1965, 1966 en 1967. Het gaat dan ook om een BVD dossier.

Ik besef dat het misschien een omvangrijk verzoek is en sta dan ook open voor overleg zowel met betrekking tot de deel dossiers als de termijnen die de wet voorschrijven.

Binnen het kader van de WIV, de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

email info@burojansen.nl

www.burojansen.nl

tel 0206123202

mobiel 0634339533