• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatieverzoek Provo beweging

  Amsterdam, 17 februari 2010

  Aan: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Postbus 20010

  2500 EA Den Haag

  Onderwerp: informatieverzoek om alle documenten met betrekking tot de beweging Provo, een politieke beweging die actief was in de jaren 1965, 1966 en 1967

  Ons Kenmerk: informatieverzoek januari 20108065

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte mw./dhr.,

  Met een beroep op de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft hier alle documenten die betrekking hebben op de beweging Provo, een politieke beweging die actief was in de jaren 1965, 1966 en 1967. Het gaat dan ook om een BVD dossier.

  Ik besef dat het misschien een omvangrijk verzoek is en sta dan ook open voor overleg zowel met betrekking tot de deel dossiers als de termijnen die de wet voorschrijven.

  Binnen het kader van de WIV, de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  email info@burojansen.nl

  www.burojansen.nl

  tel 0206123202

  mobiel 0634339533