• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatie verzoek profielschetsen in 2013

  Amsterdam, 11 april 2013

   

   

   

   

   

  Aan    Ministerie van Veiligheid en Justitie

  De Minister

  Postbus 20301

  2500 EH Den Haag

   

   

  Onderwerp: Wobverzoek inzake een onderzoek verricht naar de juridische dossiers van alle mensen die in 2008 in vreemdelingenbewaring hebben gezeten en de onderliggende stukken, en hetzelfde onderzoek over 2010 oftewel “Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2008” en Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010” (1 februari 2012)

   

  Kenmerk: wobverzoek oktober 2009001103

   

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

  Geachte Mw./Dhr.,

   

   

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richtte ik mij op 11 december 2009 tot u met een verzoek om informatie. U schreef mij toen dat het bovenstaande onderzoek niet in uw bezit was. Kijk liegen is een slechte zaak als het om openbaarheid gaat en wat blijkt u zit te liegen. Ik weet uit betrouwbare bronnen dat het onderzoek in uw bezit is, ik geef u de titel ook nog eens. Lijkt me ongepast voor een minister en ministerie te liegen zeker als het gaat om onderzoek dat is uitgevoerd met gemeenschapsgeld.

   

  Het betreft een onderzoek verricht naar de juridische dossiers van alle mensen die in 2008 in vreemdelingenbewaring hebben gezeten en de onderliggende stukken, en hetzelfde onderzoek over 2010 oftewel “Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2008” en Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010” (1 februari 2012)

  Ik verzoek u mij een kopie van de onderzoeken te doen toekomen en de onderliggende stukken.

   

  U kunt hierbij denken aan evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, begroting, contract, budget, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot een onderzoek verricht naar de juridische dossiers van alle mensen die in 2008 in vreemdelingenbewaring hebben gezeten en de onderliggende stukken, en hetzelfde onderzoek over 2010 oftewel “Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2008” en Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010” (1 februari 2012) en de publicaties zelf natuurlijk.

   

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

   

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal vier weken antwoord op mijn verzoek.

   

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

   

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  nieuwsblog.burojansen.nl

  www.identificatieplicht.nl

  www.preventieffouilleren.nl

  www.openheid.nl

  www.openbaarheid.nl

  www.justitievrijheidenveiligheid.nl