informatie verzoek profielschetsen in 2013

 

Amsterdam, 11 april 2013

 

 

 

 

 

Aan    Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Minister

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

 

 

Onderwerp: Wobverzoek inzake een onderzoek verricht naar de juridische dossiers van alle mensen die in 2008 in vreemdelingenbewaring hebben gezeten en de onderliggende stukken, en hetzelfde onderzoek over 2010 oftewel “Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2008” en Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010” (1 februari 2012)

 

Kenmerk: wobverzoek oktober 2009001103

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richtte ik mij op 11 december 2009 tot u met een verzoek om informatie. U schreef mij toen dat het bovenstaande onderzoek niet in uw bezit was. Kijk liegen is een slechte zaak als het om openbaarheid gaat en wat blijkt u zit te liegen. Ik weet uit betrouwbare bronnen dat het onderzoek in uw bezit is, ik geef u de titel ook nog eens. Lijkt me ongepast voor een minister en ministerie te liegen zeker als het gaat om onderzoek dat is uitgevoerd met gemeenschapsgeld.

 

Het betreft een onderzoek verricht naar de juridische dossiers van alle mensen die in 2008 in vreemdelingenbewaring hebben gezeten en de onderliggende stukken, en hetzelfde onderzoek over 2010 oftewel “Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2008” en Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010” (1 februari 2012)

Ik verzoek u mij een kopie van de onderzoeken te doen toekomen en de onderliggende stukken.

 

U kunt hierbij denken aan evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, begroting, contract, budget, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot een onderzoek verricht naar de juridische dossiers van alle mensen die in 2008 in vreemdelingenbewaring hebben gezeten en de onderliggende stukken, en hetzelfde onderzoek over 2010 oftewel “Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2008” en Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010” (1 februari 2012) en de publicaties zelf natuurlijk.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal vier weken antwoord op mijn verzoek.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533

nieuwsblog.burojansen.nl

www.identificatieplicht.nl

www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl

www.openbaarheid.nl

www.justitievrijheidenveiligheid.nl