tweede informatieverzoek publicatie leren van prefentief fouilleren

 

Amsterdam, 5 februari 2013

Aan Politieacademie

Politie & Wetenschap

Postbus 834

7301 BB Apeldoorn

Onderwerp: informatie verzoek publicatie Leren (van) Preventief Fouilleren: Een analyse van het proces en externe effecten in tien gemeenten

Kenmerk: wobverzoek 201239922

Afzender: Buro Jansen & Janssen

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft de publicatie Leren (van) Preventief Fouilleren: Een analyse van het proces en externe effecten in tien gemeenten

Ik zou graag het document Leren (van) Preventief Fouilleren: Een analyse van het proces en externe effecten in tien gemeenten en alle onderliggende stukken ontvangen.

U kunt hierbij denken aan evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot de publicatie Leren (van) Preventief Fouilleren: Een analyse van het proces en externe effecten in tien gemeenten en de publicatie zelf natuurlijk.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U weet dat er met mij over termijnen en afwikkeling overlegd kan worden.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Buro Jansen & Janssen

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533

nieuwsblog.burojansen.nl

www.identificatieplicht.nl

www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl

www.openbaarheid.nl

www.justitievrijheidenveiligheid.nl