• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • tweede informatieverzoek publicatie leren van prefentief fouilleren

  Amsterdam, 5 februari 2013

  Aan Politieacademie

  Politie & Wetenschap

  Postbus 834

  7301 BB Apeldoorn

  Onderwerp: informatie verzoek publicatie Leren (van) Preventief Fouilleren: Een analyse van het proces en externe effecten in tien gemeenten

  Kenmerk: wobverzoek 201239922

  Afzender: Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mw./Dhr.,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft de publicatie Leren (van) Preventief Fouilleren: Een analyse van het proces en externe effecten in tien gemeenten

  Ik zou graag het document Leren (van) Preventief Fouilleren: Een analyse van het proces en externe effecten in tien gemeenten en alle onderliggende stukken ontvangen.

  U kunt hierbij denken aan evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot de publicatie Leren (van) Preventief Fouilleren: Een analyse van het proces en externe effecten in tien gemeenten en de publicatie zelf natuurlijk.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  U weet dat er met mij over termijnen en afwikkeling overlegd kan worden.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  nieuwsblog.burojansen.nl

  www.identificatieplicht.nl

  www.preventieffouilleren.nl

  www.openheid.nl

  www.openbaarheid.nl

  www.justitievrijheidenveiligheid.nl