• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatieverzoek publicatie Onder het oppervlak

  Amsterdam, 28 december 2012

  Aan Politieacademie

  Politie & Wetenschap

  Postbus 834

  7301 BB Apeldoorn

  Onderwerp: informatie verzoek publicatie Onder het oppervlak. Een onderzoek naar ontwikkelingen en (a)select optreden rond preventief fouilleren

  Kenmerk: wobverzoek 201239921

  Afzender: Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mw./Dhr.,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft de publicatie Onder het oppervlak. Een onderzoek naar ontwikkelingen en (a)select optreden rond preventief fouilleren

  Ik zou graag het document Onder het oppervlak. Een onderzoek naar ontwikkelingen en (a)select optreden rond preventief fouilleren en alle onderliggende stukken ontvangen.

  U kunt hierbij denken aan evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot de publicatie Onder het oppervlak. Een onderzoek naar ontwikkelingen en (a)select optreden rond preventief fouilleren en de publicatie zelf natuurlijk.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  U weet dat er met mij over termijnen en afwikkeling overlegd kan worden.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  nieuwsblog.burojansen.nl

  www.identificatieplicht.nl

  www.preventieffouilleren.nl

  www.openheid.nl

  www.openbaarheid.nl

  www.justitievrijheidenveiligheid.nl