• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: bezwaar tegen geen beslissing van de gemeente Hengelo

  De gemeente Hengelo gaf maar geen antwoord op het informatieverzoek van Buro Jansen & Janssen. Vervolgens is er bezwaar aangetekend en kon het verzoek plotseling wel beantwoord worden.

  Amsterdam, 11 september 2009

  Aan gemeente Hengelo

  College van B & W

  Postbus 18

  7550 AA Hengelo

  Onderwerp: Bezwaar wobverzoek inzake het beleid en de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren in het algemeen (het beleid en de toepassing en uitvoering van de artikelen 151b Gemw, 50, 51 en 52 WWM en het betreffende artikel uit de APV dat betrekking heeft op preventief fouilleren) in de periode van 2002 tot en met 2007 en de actie/operatie Ochtendgloren of Ochtend Gloren.

  Kenmerk: wobverzoek oktober 2009528

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte College,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik mij op 22 juli 2009 tot u gericht met een verzoek om informatie.

  Het betrof informatie inzake het beleid en de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren in het algemeen (het beleid en de toepassing en uitvoering van de artikelen 151b Gemw, 50, 51 en 52 WWM en het betreffende artikel uit de APV dat betrekking heeft op preventief fouilleren) in de periode van 2002 tot en met 2007 en de actie/operatie Ochtendgloren of Ochtend Gloren.

  Ik wilde graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, overzichten van staande houdingen, statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van preventief fouilleren.

  Maar u kunt ook denken aan de volgende documenten: Notulen, verslagen, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), speciale databestanden, registraties en andere documenten.

  Ik heb aangegeven dat dit verzoek al ingediend bij de regiopolitie en het parket.

  Tot op heden heb ik geen bericht van u ontvangen en ga ik er vanuit dat u weigert een primaire beslissing te nemen op mijn verzoek. Ik teken daar bezwaar tegen aan.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal zes weken antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  email info@burojansen.nl