informatieverzoek amazone-melding, amazone-meldingen, gegevens amazone-melding (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2012, 2013, 2014

 

Amsterdam, 14 april 2014

Aan Politie Nederland
Alle eenheden van Politie Nederland
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

Onderwerp: informatieverzoek amazone-melding, amazone-meldingen, gegevens amazone-melding (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2012, 2013, 2014

Kenmerk: informatieverzoek 2015639742

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot informatieverzoek amazone-melding, amazone-meldingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2012, 2013, 2014 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, correspondentie, afspraken, notities, aantekeningen, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot amazone-melding, amazone-meldingen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2012, 2013, 2014.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202