informatie verzoek met betrekking tot maatregelen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tegen/met betrekking tot functionarissen/ambtenaren (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) die lid zijn of betrokken zijn bij een MC/Motorclub (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in 2013, 2014 en 2015

 

Amsterdam, 24 juli 2015

 

 

 

 

 

Aan:   AIVD &

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

De Minister

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

 

 

Onderwerp: informatie verzoek met betrekking tot maatregelen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tegen/met betrekking tot functionarissen/ambtenaren (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) die lid zijn of betrokken zijn bij een MC/Motorclub (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)  in 2013, 2014 en 2015

 

Ons Kenmerk: informatieverzoek december 2015883313

 

Afzender:   

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte mw./dhr.,

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Ik wil graag alle documenten met betrekking tot maatregelen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tegen/met betrekking tot functionarissen/ambtenaren (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) die lid zijn of betrokken zijn bij een MC/Motorclub (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)  in 2013, 2014 en 2015 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot maatregelen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tegen/met betrekking tot functionarissen/ambtenaren (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) die lid zijn of betrokken zijn bij een MC/Motorclub (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)  in 2013, 2014 en 2015.

 

Binnen het kader van de WIV, de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging verzoek ik u deze stukken gemotiveerd te anonimiseren.

 

Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

email info@burojansen.nl

www.burojansen.nl

tel 0206123202

mobiel 0634339533