informatie verzoek met betrekking tot 1% Motorclubs zakboek of zakboekje (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

 

Amsterdam, 24 juli 2015

 

 

 

 

 

Aan:   Politie Nederland

Alle eenheden van Politie Nederland

Postbus 17107

2502 CC Den Haag

 

 

Onderwerp: informatie verzoek met betrekking tot 1% Motorclubs zakboek of zakboekje (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

 

Ons Kenmerk: informatieverzoek december 2015883306

 

Afzender:   

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte mw./dhr.,

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Ik wil graag alle documenten met betrekking tot 1% Motorclubs zakboek of zakboekje (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot 1% Motorclubs zakboek of zakboekje (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) .

 

Binnen het kader van de WIV, de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging verzoek ik u deze stukken gemotiveerd te anonimiseren.

 

Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

email info@burojansen.nl

www.burojansen.nl

tel 0206123202

mobiel 0634339533