• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatie verzoek met betrekking tot 1% Motorclubs zakboek of zakboekje (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

  Amsterdam, 24 juli 2015

   

   

   

   

   

  Aan:   Politie Nederland

  Alle eenheden van Politie Nederland

  Postbus 17107

  2502 CC Den Haag

   

   

  Onderwerp: informatie verzoek met betrekking tot 1% Motorclubs zakboek of zakboekje (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

   

  Ons Kenmerk: informatieverzoek december 2015883306

   

  Afzender:   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

   

  Geachte mw./dhr.,

   

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

   

  Ik wil graag alle documenten met betrekking tot 1% Motorclubs zakboek of zakboekje (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

   

  Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot 1% Motorclubs zakboek of zakboekje (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) .

   

  Binnen het kader van de WIV, de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging verzoek ik u deze stukken gemotiveerd te anonimiseren.

   

  Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

   

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

   

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  email info@burojansen.nl

  www.burojansen.nl

  tel 0206123202

  mobiel 0634339533