De procedure: in beroep tegen de archief weigering

 

In beroep tegen het besluit in de Archiefwet procedure in verband met de stukken van de politie. Volgens de archivaris en de Burgemeester zijn er beperkingen aan de openbaarheid van de stukken verbonden. Een jaar voordat Buro Jansen & Janssen de stukken heeft opgevraagd zijn de stukken aan het archief toevertrouwd met verschillende termijn in verband met openbaarheid. Deze termijnen zijn 30, 60 en 70 jaar. Er is nog geen uitspraak in deze zaak.