• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

  • De procedure: in beroep tegen de archief weigering

    In beroep tegen het besluit in de Archiefwet procedure in verband met de stukken van de politie. Volgens de archivaris en de Burgemeester zijn er beperkingen aan de openbaarheid van de stukken verbonden. Een jaar voordat Buro Jansen & Janssen de stukken heeft opgevraagd zijn de stukken aan het archief toevertrouwd met verschillende termijn in verband met openbaarheid. Deze termijnen zijn 30, 60 en 70 jaar. Er is nog geen uitspraak in deze zaak.