De procedure: de weigering van de politie of eigenlijk de Burgemeester

 

Het materiaal uit het archief van het College van Burgemeester en wethouders werd op het kopieer apparaat bij het gemeente archief gelegd. Alle bescheiden, inclusief persoonsgegevens konden worden gekopieerd. De Burgemeester weigerde in dezelfde procedure als korpsbeheerder de stukken van de politie openbaar te maken met als reden, persoonsgegevens en aantasting van de persoonlijke levensfeer.