Mariënburg Nijmegen 2008

 

In 1986 besloot een jonge groep krakers het Shellpand ‘ Mariënburg’, in het centrum van Nijmegen, te kraken. In 1987 werd besloten tot een ontruiming, waarbij de krakers zich hevig hebben verzet.

De procedure: het archief verzoek
De procedure: de eerste brief
De procedure: de toekenning van het College of eigenlijk de Burgemeester
De procedure: de weigering van de politie of eigenlijk de Burgemeester
De procedure: in beroep in de Wob weigering
De procedure: in beroep tegen de archief weigering