Documenten zembla uitzending Tot op de bodem

 

21-11-2005: Kamervragen Van der Sande en Verbeet

13-06-2006: Onderzoek Intron (U. Hofstra), i.o.v. Werkgroep Bouwmaterialen en DSM Thermoplastic Elastomers

23-06-2006: Briefrapport RIVM

09-02-2007: Onderzoekvan Intron naar milieu- en gezondheidsaspecten, i.o.v. KNVB, NOC-NSF, Vaco, RecyBem, DSM, Ten Cate

09-02-2007: Brief RIVM aan ministerie VROM

16-02-2007: Brief RIVM aan ministerie VROM

16-02-2007: Notities van overleg tussen VROM, VACO en Intron

27-02-2007: Brief van RecyBem aan minister Cramer

12-03-2007: Nota VROM

12-03-2007: RIVM, A.J. Verschoor, onderzoek naar het lekken van zink

12-04-2007: Nota VROM en brief minister Cramer aan de branche

– Concept van de brief die minister Cramer op 23-04-2007 zal versturen naar de betrokken partijen. De brief is eender aan het concept.

31-03-2008: Intron, vervolgonderzoek milieu aspecten, in opdracht van kenniscentrum Leiden en RecyBEM

14-11-2008: Kamervragen Boris van der Ham

11-12-2008: Nota VROM over de vragen van Van der Ham

13-01-2009: Antwoorden minister Cramer op vragen Van der Ham

25-02-2009: Publicatie van de zorgplichtrichtlijnen van de VACO

31-03-2009: Intron, zink in drainagewater, i.o.v. Vaco en RecyBEM

31-03-2009: Intron, adsorptie van zink aan kunstgrasonderlagen, i.o.v. Vaco en RecyBEM

02-04-2009: Kamervragen Van der Ham

19-05-2009: Antwoorden minister Cramer op vragen Van der Ham

21-10-2010: Intron, Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag

16-01-2012: SGS Intron, Keuring drainagewater kunstgrasvelden, i.o.v. RecyBEM

17-09-2012: SGS Intron, Zink uitloging uit SBR infill, i.o.v. RecyBEM

17-09-2013: SGS Intron, Zink uitloging uit SBR infill., i.o.v. RecyBEM

20-10-2014: Publicatie van de nieuwe zorgplichtrichtlijnen van de VACO

14-12-2016: Brief VACO-RecyBem aan ministerie van Infrastructuur & Milieu

20-12-2016: RIVMonderzoek Beoordeling gezondheidsrisico’s

21-12-2016: Persbericht VACO-RecyBem

23-01-2017: Brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan Recycling Netwerk (RN) aangaande verzoek tot handhaving

03-04-2017: Bezwaarschrift RN tegen besluit ILT

KNVB brochure Onderhoud kunstgrasvelden