• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Documenten zembla uitzending Tot op de bodem

  21-11-2005: Kamervragen Van der Sande en Verbeet

  13-06-2006: Onderzoek Intron (U. Hofstra), i.o.v. Werkgroep Bouwmaterialen en DSM Thermoplastic Elastomers

  23-06-2006: Briefrapport RIVM

  09-02-2007: Onderzoekvan Intron naar milieu- en gezondheidsaspecten, i.o.v. KNVB, NOC-NSF, Vaco, RecyBem, DSM, Ten Cate

  09-02-2007: Brief RIVM aan ministerie VROM

  16-02-2007: Brief RIVM aan ministerie VROM

  16-02-2007: Notities van overleg tussen VROM, VACO en Intron

  27-02-2007: Brief van RecyBem aan minister Cramer

  12-03-2007: Nota VROM

  12-03-2007: RIVM, A.J. Verschoor, onderzoek naar het lekken van zink

  12-04-2007: Nota VROM en brief minister Cramer aan de branche

  – Concept van de brief die minister Cramer op 23-04-2007 zal versturen naar de betrokken partijen. De brief is eender aan het concept.

  31-03-2008: Intron, vervolgonderzoek milieu aspecten, in opdracht van kenniscentrum Leiden en RecyBEM

  14-11-2008: Kamervragen Boris van der Ham

  11-12-2008: Nota VROM over de vragen van Van der Ham

  13-01-2009: Antwoorden minister Cramer op vragen Van der Ham

  25-02-2009: Publicatie van de zorgplichtrichtlijnen van de VACO

  31-03-2009: Intron, zink in drainagewater, i.o.v. Vaco en RecyBEM

  31-03-2009: Intron, adsorptie van zink aan kunstgrasonderlagen, i.o.v. Vaco en RecyBEM

  02-04-2009: Kamervragen Van der Ham

  19-05-2009: Antwoorden minister Cramer op vragen Van der Ham

  21-10-2010: Intron, Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag

  16-01-2012: SGS Intron, Keuring drainagewater kunstgrasvelden, i.o.v. RecyBEM

  17-09-2012: SGS Intron, Zink uitloging uit SBR infill, i.o.v. RecyBEM

  17-09-2013: SGS Intron, Zink uitloging uit SBR infill., i.o.v. RecyBEM

  20-10-2014: Publicatie van de nieuwe zorgplichtrichtlijnen van de VACO

  14-12-2016: Brief VACO-RecyBem aan ministerie van Infrastructuur & Milieu

  20-12-2016: RIVMonderzoek Beoordeling gezondheidsrisico’s

  21-12-2016: Persbericht VACO-RecyBem

  23-01-2017: Brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan Recycling Netwerk (RN) aangaande verzoek tot handhaving

  03-04-2017: Bezwaarschrift RN tegen besluit ILT

  KNVB brochure Onderhoud kunstgrasvelden