• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Kunstgrasvelden verzoek

  Amsterdam, 31 juli 2017

  Aan: Gemeente Amsterdam
  college van burgemeester en wethouders
  Postbus 202
  1000AE Amsterdam

  Onderwerp: informatieverzoek met betrekking tot beleid en praktijk in relatie tot kunstgrasvelden met rubberen korrels, rubbergranulaat, SBR, SBR-infill waarbij het onder andere gaat om het vooronderzoek (nul meting), de aanleg (manieren van aanleg), het onderhoud, de renovatie, de afbraak/opruimen/verwijderen van kunstgrasvelden (met rubber ingestrooide velden) met rubberen korrels, rubbergranulaat, SBR, SBR-infill (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Amsterdam zowel wat betreft velden in eigendom en beheer van de gemeente als velden die in privé handen zijn. Hierbij gaat het om alle aspecten dus onderlaag, waterafvoer, afvoer van de korrels als chemisch materiaal etc. Het gaat hierbij ook om het inschakelen van laboratoria, adviesbureaus of contacten met producenten (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)
  Kenmerk: informatieverzoek 201704751755
  Afzender:
  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam

  Geachte mevr./dhr.,

  Wij zien dat er bij het opstellen van de brief van 19 juli 2017 een vervelende fout is opgetreden, vandaar een nieuw exemplaar. Onze excuses.

  Naar aanleiding van uw eigen berichtgeving op het internet, berichtgeving van de politie, rapporten van de overheid, berichten in de media en informatie van bedrijven, ben ik op zoek naar informatie met betrekking tot beleid en praktijk in relatie tot kunstgrasvelden met rubberen korrels, rubbergranulaat, SBR, SBR-infill waarbij het onder andere gaat om het vooronderzoek (nul meting), de aanleg (manieren van aanleg), het onderhoud, de renovatie, de afbraak/opruimen/verwijderen van kunstgrasvelden (met rubber ingestrooide velden) met rubberen korrels, rubbergranulaat, SBR, SBR-infill (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Amsterdam zowel wat betreft velden in eigendom en beheer van de gemeente als velden die in privé handen zijn. Hierbij gaat het om alle aspecten dus onderlaag, waterafvoer, afvoer van de korrels als chemisch materiaal etc. Het gaat hierbij ook om het inschakelen van laboratoria, adviesbureaus of contacten met producenten (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen).

  Ik wil graag een afschrift van alle (beleids-/uitvoerings-)documenten die onder u berusten met betrekking tot beleid en praktijk in relatie tot kunstgrasvelden met rubberen korrels, rubbergranulaat, SBR, SBR-infill waarbij het onder andere gaat om het vooronderzoek (nul meting), de aanleg (manieren van aanleg), het onderhoud, de renovatie, de afbraak/opruimen/verwijderen van kunstgrasvelden (met rubber ingestrooide velden) met rubberen korrels, rubbergranulaat, SBR, SBR-infill (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Amsterdam zowel wat betreft velden in eigendom en beheer van de gemeente als velden die in privé handen zijn. Hierbij gaat het om alle aspecten dus onderlaag, waterafvoer, afvoer van de korrels als chemisch materiaal etc. Het gaat hierbij ook om het inschakelen van laboratoria, adviesbureaus of contacten met producenten (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen). Oftewel alle documenten die op deze zaken betrekking hebben opvragen.

  Mijn verzoek is een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.
  U kunt bij de documenten denken aan Communicatie met huurders en/of onderhuurders van de velden, bestek, onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren. Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek. U kunt desgewenst de documenten elektronisch (in pdf of doc format) toesturen. Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt. Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn. Tevens wil ik u wijze op de beginselen uit de Nederlandse code voor een goed openbaar bestuur ten aanzien van integriteit en openheid. U kunt met mij altijd overleggen over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben. Het gaat ons om de informatie die openbaar toegankelijk dient te zijn voor burgers.
  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591 1001 EN Amsterdam
  www.burojansen.nl info@burojansen.nl
  0206123202 0634339533