Kunstgrasvelden Heerlen

 

Stukken na bezwaar

2018-027-bobstukken.pdf

 

Verkregen stukken gemeente Heerlen kunstgrasvelden

 

bestek renovatie kunstgrasveld Lotbroek.pdf

Antea Realisatie BV gunning.pdf

Begroting Varenbeuk-Terworm.pdf

bestek HEE12025.pdf

 bijlagen-bestek-HEE12025.pdf

Bijlage achtergrondinformatie infill kunstgras.pdf

Brief RIB extra kunstgras.pdf

Brief gebruikers kunstgras.pdf

Brief RIB evaluatie buitensport.pdf

Brief sectie voetbal.pdf

Brief verenigingen.pdf

Certificaat grondwal Varenbeuk.pdf

Certificaat mijnsteen grondwal Varenbeuk.pdf

Certificaat Terworm.pdf

Grasbroek nieuwe situatie.pdf

Certificaat Varenbeuk.pdf

Flora en Faunacheck De Dem.pdf

Grasbroek niewe situatie kunstgrasvelden.pdf

Heerlen Hei grindelweg (grondonderzoek).pdf

Heerlen Boerhaavestraat (grondonderzoek).pdf

Heerlen-10 – 1402-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-1 – 1399-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-11 – 1401-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-12 – 1403-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-13 – 1394-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-2 – 1398-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-3 – 1397-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-4 – 1400-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-5 – 1421-SBR-O-NBe.pdf

Heerlen-6 – 1422-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-7 – 1423-SBR-B-NBe.pdf

Heerlen-8 – 1395-SBR-O-NBe.pdf

Heerlen-9 – 1396-SBR-O-NBe.pdf

Heroverweging infill kunstgrasvelden.pdf

Productcertificaat.pdf

Hoensbroek-1 – 1404-SBR-B-NBe.pdf

Hoensbroek-2 – 1406-SBR-B-NBe.pdf

Hoensbroek-3 – 1405-SBR-O-NBe.pdf

Hoensbroek-4 – 1407-SBR-O-NBe.pdf

Hoensbroek-5 – 1408-SBR-O-NBe.pdf

initiefvoorstel tweede kunstgras.pdf

Inschrijvingsleidraad renovatie kunstgrasvelden Lotbroek.pdf

ISA CertificaatSportpark Terworm.pdf

ISA Rapport Sportpark Terworm.pdf

Keuringsrapport Grasbroek.pdf

Labaratoriumrapport Varenbeuk.pdf

memo CIE ES kunstgras.pdf

Milieuregels.pdf

Milieuregels_Toelichtingen.pdf

onderhoudscontract Terworm.pdf

onderhoudscontract Varenbeuk.pdf

Overeenkomst tot opdracht.pdf

proces verbaal van inschrijvingen.pdf

proces-verbaal van inschrijving (ondertekend).pdf

Proces-verbaal van technische opneming Heerlen.pdf

Proces-verbaal.pdf

Productspecificatie kunstgrasmat.pdf

Specificatie infil-materiaal.pdf

Tekening De Dem-1.pdf

Tekening de Dem-A1+2.pdf

Tekening De Dem.pdf

Tekening Grasbroek-A1+2.pdf

Tekening Grasbroek.pdf

Tekening Lotbroek.pdf

Veiligheids- en Gezondheidsplan Varenbeuk-Terworm.pdf

Tekening Pronsebroek pupillenveld-A2+1.pdf

Tekening Pronsebroek-A1.pdf

Tekening Pronsebroek_variant 1 en 2-A2.pdf

Toetsing grondwal Varenbeuk mijnsteen.pdf

Toetsing grondwal Varenbeuk.pdf

toetsing Terworm dp1.pdf

toetsing Terworm dp2.pdf

toetsing Varenbeuk.pdf

Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan Lotbroek.pdf

Vragenuur SP kunstgrasvelden.pdf

Vragenuur Hart-Leers kunstgrasvelden.pdf