• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Kunstgrasvelden Heerlen

  Stukken na bezwaar

  2018-027-bobstukken.pdf

   

  Verkregen stukken gemeente Heerlen kunstgrasvelden

   

  bestek renovatie kunstgrasveld Lotbroek.pdf

  Antea Realisatie BV gunning.pdf

  Begroting Varenbeuk-Terworm.pdf

  bestek HEE12025.pdf

   bijlagen-bestek-HEE12025.pdf

  Bijlage achtergrondinformatie infill kunstgras.pdf

  Brief RIB extra kunstgras.pdf

  Brief gebruikers kunstgras.pdf

  Brief RIB evaluatie buitensport.pdf

  Brief sectie voetbal.pdf

  Brief verenigingen.pdf

  Certificaat grondwal Varenbeuk.pdf

  Certificaat mijnsteen grondwal Varenbeuk.pdf

  Certificaat Terworm.pdf

  Grasbroek nieuwe situatie.pdf

  Certificaat Varenbeuk.pdf

  Flora en Faunacheck De Dem.pdf

  Grasbroek niewe situatie kunstgrasvelden.pdf

  Heerlen Hei grindelweg (grondonderzoek).pdf

  Heerlen Boerhaavestraat (grondonderzoek).pdf

  Heerlen-10 – 1402-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-1 – 1399-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-11 – 1401-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-12 – 1403-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-13 – 1394-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-2 – 1398-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-3 – 1397-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-4 – 1400-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-5 – 1421-SBR-O-NBe.pdf

  Heerlen-6 – 1422-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-7 – 1423-SBR-B-NBe.pdf

  Heerlen-8 – 1395-SBR-O-NBe.pdf

  Heerlen-9 – 1396-SBR-O-NBe.pdf

  Heroverweging infill kunstgrasvelden.pdf

  Productcertificaat.pdf

  Hoensbroek-1 – 1404-SBR-B-NBe.pdf

  Hoensbroek-2 – 1406-SBR-B-NBe.pdf

  Hoensbroek-3 – 1405-SBR-O-NBe.pdf

  Hoensbroek-4 – 1407-SBR-O-NBe.pdf

  Hoensbroek-5 – 1408-SBR-O-NBe.pdf

  initiefvoorstel tweede kunstgras.pdf

  Inschrijvingsleidraad renovatie kunstgrasvelden Lotbroek.pdf

  ISA CertificaatSportpark Terworm.pdf

  ISA Rapport Sportpark Terworm.pdf

  Keuringsrapport Grasbroek.pdf

  Labaratoriumrapport Varenbeuk.pdf

  memo CIE ES kunstgras.pdf

  Milieuregels.pdf

  Milieuregels_Toelichtingen.pdf

  onderhoudscontract Terworm.pdf

  onderhoudscontract Varenbeuk.pdf

  Overeenkomst tot opdracht.pdf

  proces verbaal van inschrijvingen.pdf

  proces-verbaal van inschrijving (ondertekend).pdf

  Proces-verbaal van technische opneming Heerlen.pdf

  Proces-verbaal.pdf

  Productspecificatie kunstgrasmat.pdf

  Specificatie infil-materiaal.pdf

  Tekening De Dem-1.pdf

  Tekening de Dem-A1+2.pdf

  Tekening De Dem.pdf

  Tekening Grasbroek-A1+2.pdf

  Tekening Grasbroek.pdf

  Tekening Lotbroek.pdf

  Veiligheids- en Gezondheidsplan Varenbeuk-Terworm.pdf

  Tekening Pronsebroek pupillenveld-A2+1.pdf

  Tekening Pronsebroek-A1.pdf

  Tekening Pronsebroek_variant 1 en 2-A2.pdf

  Toetsing grondwal Varenbeuk mijnsteen.pdf

  Toetsing grondwal Varenbeuk.pdf

  toetsing Terworm dp1.pdf

  toetsing Terworm dp2.pdf

  toetsing Varenbeuk.pdf

  Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan Lotbroek.pdf

  Vragenuur SP kunstgrasvelden.pdf

  Vragenuur Hart-Leers kunstgrasvelden.pdf