• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Kunstgrasvelden Groningen

  Verkregen stukken gemeente Groningen Kunstgrasvelden

   

  Aanvullende antwoorden gemeente Groningen

  en

  Aanvullende stukken deel 1

  Aanvullende stukken deel 2

   

  stukken het Noorden.pdf

  stukken Velocitas.pdf

  Programma van Eisen Esserberg.pdf

  Programma van Eisen De Verbetering.pdf

  programma van eisen Coendersborg 2016.pdf

  Procesverbaal van aanbesteding Coendersborg.pdf

  notas van inlichtingen bijlagen bij email.pdf

  nota van inlichtingen Esserberg.pdf

  nota van inlichtingen De Verbetering.pdf

  Nota van Inlichtingen Coendersborg.pdf

  Mailverkeer.docx

  Kunstgrasvelden overzicht infill SBR incl bouwjaren.pdf

  Isa rapport technische keuring.pdf

  Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2015_defintief vastgesteld door college op 18 december 2014.pdf

  gewijzigd raadsvoorstel Coendersborg.pdf

  Directieraming_GHBS veld 1.pdf

  Directieraming Velocitas veld 2_kunstgras.pdf

  Directieraming Het Noorden.pdf

  Directieraming Esserberg.pdf

  Directieraming Esserberg + oefenhoek.pdf

  Directieraming De Verbetering veld 4.pdf

  directieraming Coendersborg 2016.pdf

  BSENC_Garantieverklaring.pdf

  brieven voorlopige gunning.pdf

  brieven gunning.pdf

  bijlage bij mail Graafvoorwaarden.pdf

  bijlage bij mail Corpus den Hoorn_Herziene inschrijfdocumenten.pdf

  bijlage bij email Proces verbaal opening aanbestedingen Groningen.pdf

  bijlage bij Corpus conclusie milieukundig onderzoek.pdf

  Bijlage 1_Staat van hoeveelheden Velocitas kunstgras.xls

  Bijlage 1_Staat van hoeveelheden Het Noorden.xls

  Bijlage 1_Staat van hoeveelheden Esserberg.xls

  Bijlage 1_Staat van hoeveelheden De Verbetering.xls

  aanvraag inschrijvingen Coendersborg 2016.pdf

  54127517 Toetsing.pdf