Kunstgrasvelden Groningen

 

Verkregen stukken gemeente Groningen Kunstgrasvelden

 

Aanvullende antwoorden gemeente Groningen

en

Aanvullende stukken deel 1

Aanvullende stukken deel 2

 

stukken het Noorden.pdf

stukken Velocitas.pdf

Programma van Eisen Esserberg.pdf

Programma van Eisen De Verbetering.pdf

programma van eisen Coendersborg 2016.pdf

Procesverbaal van aanbesteding Coendersborg.pdf

notas van inlichtingen bijlagen bij email.pdf

nota van inlichtingen Esserberg.pdf

nota van inlichtingen De Verbetering.pdf

Nota van Inlichtingen Coendersborg.pdf

Mailverkeer.docx

Kunstgrasvelden overzicht infill SBR incl bouwjaren.pdf

Isa rapport technische keuring.pdf

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2015_defintief vastgesteld door college op 18 december 2014.pdf

gewijzigd raadsvoorstel Coendersborg.pdf

Directieraming_GHBS veld 1.pdf

Directieraming Velocitas veld 2_kunstgras.pdf

Directieraming Het Noorden.pdf

Directieraming Esserberg.pdf

Directieraming Esserberg + oefenhoek.pdf

Directieraming De Verbetering veld 4.pdf

directieraming Coendersborg 2016.pdf

BSENC_Garantieverklaring.pdf

brieven voorlopige gunning.pdf

brieven gunning.pdf

bijlage bij mail Graafvoorwaarden.pdf

bijlage bij mail Corpus den Hoorn_Herziene inschrijfdocumenten.pdf

bijlage bij email Proces verbaal opening aanbestedingen Groningen.pdf

bijlage bij Corpus conclusie milieukundig onderzoek.pdf

Bijlage 1_Staat van hoeveelheden Velocitas kunstgras.xls

Bijlage 1_Staat van hoeveelheden Het Noorden.xls

Bijlage 1_Staat van hoeveelheden Esserberg.xls

Bijlage 1_Staat van hoeveelheden De Verbetering.xls

aanvraag inschrijvingen Coendersborg 2016.pdf

54127517 Toetsing.pdf