Kunstgrasvelden Gouda

 

Verkregen stukken gemeente Gouda kunstgrasvelden

110513 bestek 11002_1 Cyclus.pdf

110513 bestek 11002_2 Sportpunt Gouda.pdf

110513 directieraming bestek 11002_1 Cyclus.pdf

110513 directieraming bestek 11002_2 Sportpunt Gouda.pdf

110513 toelichting 2e concept bestekken Cyclus en Sportpunt Gouda.pdf

170220 memo over onderhoud.docx

170706 toelichting fabrikant op inful korrels 2e veld.docx

201800305 getekend mandaatbesluit groot onderhoud buitensportaccommodaties 2018.pdf

Analyse bestek en onderhoudsplan uitgevoerd door Cyclus 20110124.docx

Beoordeling hoofdveld Jodan Boys te Gouda.pdf

dvo sport 2018 ev.pdf

Brief voetbalverenigingen kunstgras.pdf

dienstverleningsovereenkomst S G en Cyclus versie 6 juni 2011dk.docx

Happy Feet Begeleiding bij aanleg kunstgrasveld Jodan Boys.pdf

OP16gem 038 – Copier – renovatie kunstgrasveld SV Gouda – 29-02-2016.pdf

mandaat sportinvesteringen.pdf

mandaatbesluit sportinvesteringen 2017.pdf

Memo kunstgras infill extra budget.docx

Memo vervangingsinvesteringen 2017.docx

MIOP_Gouda_2018 Datasheet versie 1, dd 15 maart 2018.pdf

MIOP_Gouda_2018 grafiek versie 1, dd 15 maart 2018.pdf

MIOP_Gouda_2018 Meerjarenvervangingsinvestering versie 1, dd 15 maart 2018.pdf

MIOP_Gouda_2018 Onderhoudskosten versie 1, dd 15 maart 2018.pdf

MIOP_Gouda_2018 Renovatieschema en uitgangspunten -versie 1, dd 15 maart 2018.pdf

Nota Sport en Bewegen.pdf

onderzoek Oranjewoud veld Jodan Boys.pdf

U16 164 – Buitensportverenigingen – kunstgrasvelden rubbergranulaat – 6 oktober 2016.pdf

Opdracht Arcadis via Sport.Gouda kunstgrasveld rubbergranulaat Jodan Boys.pdf

Overzicht kunstgras voetbalvelden Gouda ivm keuringen.pdf

Overzicht kunstgrasvelden Gouda ivm funderingen -rubber – 2017.pdf

Technische vragen Kunstgrasvelden D66 (2).docx