• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Aanvullende antwoorden gemeente Amsterdam

  18 oktober 2017

   
  1. Is er een nulmeting gedaan voor de aanleggen van de velden? (grond- en
  grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten? En zijn er tussentijdse metingen gedaan bij de velden? (grond- en grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten?
  Er zijn geen 0 metingen gedaan. Bij de aanleg van de velden is grond afgevoerd. Deze is AP 04 gekeurd om af te mogen voeren. De aangebrachte zandonderbouw is niet nader milieutechnisch gekeurd tijdens de aanleg.
   
  Als velden gesaneerd worden, wordt dan standaard ook een meting gedaan? (grond- en
  grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten? De onderzoeken worden die gedaan door de aannemer of door de gemeente en worden de resultaten overlegd aan de gemeenteraad?
  Wanneer velden gesaneerd worden wordt de bodem/grondkwaliteit te allen tijde onderzocht. Vaak een AP04 onderzoek mbt afvoer/hergebruik van de grond. Zeker bij oude trainingsvelden met bijv vuilverbrandingsslakken of oude tennisvelden worden milieutechnische onderzoeken gedaan.
  Kunstgrasvelden zijn nimmer “gesaneerd”, zeker kunstgrasvoetbalvelden met SBR infill zijn relatief nieuw (vanaf 2002) op de te renoveren kunstgrasvelden wordt een nieuwe toplaag kunstgras aangebracht. Is geen sanering.
  Grondwater wordt naar mijn weten (bijna) nooit onderzocht. De resultaten worden niet aan raad overlegd.
   
  2. Is er zicht op wie de infill voor de velden levert? Of wordt dat bepaald door de aannemer die de velden aanlegt?
  In de bestekken werd een bepaalde kwaliteit aan SBR geëist. O.a. VACO en kwaliteitkeur. Alleen personenbanden SBR was toegestaan. De aannemer maakt zelf de keuze bij welke leverancier de SBR vandaan komt.
   
   
  3. Hoe is het onderhoud van de velden geregeld? Wat wordt daar over gecommuniceerd?
  In een onderhoudsdocument kunstgras wordt het beheer van de velden geregeld. Dit is een intern document bij beheer Parken en Hallen van de RvE S&B.
   
   
  Wat voor monitoring vindt er plaats? Wat zijn de zogenaamde zorgdocumenten met betrekking tot het onderhoud?
  In onderhoudsdocumentatie wordt het beheer van de kunstgrasvelden vastgelegd. Deze documenten zijn voortdurend in ontwikkeling.
  Technische monitoring vindt plaats door allerlei metingen op het gebied van sporttechnische veiligheidsaspecten.
   
   
  4. Bij eventuele sanering/renovatie, wat wordt er gedaan met het afval, is daar controle op door de gemeente? Is de aannemer verantwoordelijk voor de sanering/renovatie, hoe is het geregeld?
  Bij renovatie of ombouw van velden wordt te allen tijde geëist dat het afval naar gecertificeerde verwerkers wordt afgevoerd. Aannemer is verantwoordelijk voor juiste verwerking/afvoer. De gemeente kan stortbonnen opvragen van de aannemer van het werk.
   
  Verdere aanvulling
  – Het is ons opgevallen dat de stukken alleen over 2017 gaan, zijn er geen stukken over de aanleg van andere jaren
  Wij hebben u van de meest recente informatie voorzien. Voor stukken van voorgaande jaren hebben we meer tijd nodig dit naar boven te halen.
   
   
  – we zien geen stukken over de jaarlijkse onderhoudsplannen zijn die er niet? Of hoe moeten we dat interpreteren. We begrepen dat er zorgmaatregelen zijn bij het gebruik van rubber granulaat van gebruikte autobanden.
  Het degelijks en groot onderhoud is vervat in een onderhoudsdocument. Dit geeft vnl wanneer welke en hoeveel werkzaamheden verricht moeten worden. Bij o.a. afvoer van SBR vanaf de velden bij het dagelijks en groot onderhoud wordt rekening gehouden met aanwezigheid van SBR in het afval. Het afval wordt afgevoerd als “grijs” afval ter verbranding in de AVI.
   
  – Sommige documenten gaan niet over kunstgrasvelden is daar iets mis gegaan?
  Kunt u aangeven op welke documenten u doelt?
   
  –  In bestek TABA spreekt men over drainage. Blad nr 16 Onder Kunstgras staat:
  De aannemer verstrekt bewijs van oorsprong SBR..
  Het bewijs van oorsprong zien we niet tussen de stukken is dat juist?
  – Er wordt in In document : AI 2017-0083 WERKBESTEK en voorwaarden voor Projecten buitensportaccomodaties cluster A gesproken over eEstekspostnr
  228210   Lava/rubber (ca. 8% rubber) en 228220 idem over een
  bijlage Laboratoriumrapporten Kiwa ISA Sport .
  Er zit wel een laboratorium rapport bij de documenten, maar het is ons onduidelijk of dat deze is/zijn. We hebben de indruk dat dit onderzoek niets zegt over het rubbergranulaat van autobanden. Klopt het dat het laboratorium rapport gaat over de ondergrond?
  Het is tevens onduidelijk hoeveel monsters er zijn genomen en welke stoffen er zijn onderzocht, kunt u dit verduidelijken? Of zijn daar geen stukken van?
  Klopt het rapport gaat over de sporttechnische laag van een kunstgrasveld waar een lava-rubber constructie onder zit (veel toegepast tot ongeveer 2010, daarna is overgegaan naar een zgn “harde” onderbouw zonder toevoeging van SBR. Het onderzoek zegt niets over de kwaliteit of chemische samenstelling van het SBR. Hoeveel monsters en samenstelling is niet bekend.
   
  – In het Onderhoudsplan Kunstgrasversie is ook geen implementatie van de zorgdocumenten (2009 en 2014) terug te vinden. Het is een algemeen onderhoudsplan.
  Hebben wij dat juist geconstateerd?
  Klopt.
   
   
  – Wij zien tussen de stukken niets over monitoring van drainagewater is dat juist? Zijn daar geen documenten van?
  Hier is geen documentatie van.