Antwoorden gemeente Heerenveen op vragen 

 

Antwoorden gemeente Heerenveen op vragen

18 oktober 2017

 

Hier zijn de antwoorden op uw vragen ondersteund met rapportages in de bijlage.
 
0. In eerste instantie zijn wij op zoek naar het bestek van de
aanleg van kunstgrasvelden van de
2016 en 2017 en de onderhoudsprotocollen.
Daarnaast zijn er een aantal vragen.
 
1. Is er een nulmeting gedaan voor de aanleggen van de velden?
(grond- en grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten? En zijn
er tussentijdse metingen gedaan bij de velden? (grond- en
grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten? Als velden
gesaneerd worden, wordt dan standaard ook een meting gedaan? (grond-
en grondwaterkwaliteit) En wat warende resultaten?
De onderzoeken worden die gedaan door de aannemer of door de
gemeente en worden de resultaten overlegd aan de gemeenteraad? Voor al deze vragen verwijs ik naar de documenten in bijlage. En dan specifiek naar het document ‘Geotechnisch Advies’.
2. Is er zicht op wie de infill voor de velden levert? Of wordt dat
bepaald door de aannemer die de velden aanlegt? Op basis van onze gestelde eisen in bestek of in het progamma van eisenwordt het infill geleverd. Er is zicht op wie de infill voor de velden levert.
3. Hoe is het onderhoud van de velden geregeld? Wat wordt daar over
gecommuniceerd? Wat voor monitoring vindt er plaats? Wat zijn de
zogenaamde zorgdocumenten met betrekking tot het onderhoud? Zie onderhoudscontract in de bijlage.
4. Bij eventuele sanering/renovatie, wat wordt er gedaan met het
afval, is daar controle op door de gemeente? Is de aannemer
verantwoordelijk voor de sanering/renovatie, hoe is het geregeld? Hier hebben wij nog geen ervaring mee. Het ligt voor de hand dat de gemeente verantwoordelijk is voor de sanering/renovatie.