• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Antwoorden gemeente Heerenveen op vragen 

  Antwoorden gemeente Heerenveen op vragen

  18 oktober 2017

   

  Hier zijn de antwoorden op uw vragen ondersteund met rapportages in de bijlage.
   
  0. In eerste instantie zijn wij op zoek naar het bestek van de
  aanleg van kunstgrasvelden van de
  2016 en 2017 en de onderhoudsprotocollen.
  Daarnaast zijn er een aantal vragen.
   
  1. Is er een nulmeting gedaan voor de aanleggen van de velden?
  (grond- en grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten? En zijn
  er tussentijdse metingen gedaan bij de velden? (grond- en
  grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten? Als velden
  gesaneerd worden, wordt dan standaard ook een meting gedaan? (grond-
  en grondwaterkwaliteit) En wat warende resultaten?
  De onderzoeken worden die gedaan door de aannemer of door de
  gemeente en worden de resultaten overlegd aan de gemeenteraad? Voor al deze vragen verwijs ik naar de documenten in bijlage. En dan specifiek naar het document ‘Geotechnisch Advies’.
  2. Is er zicht op wie de infill voor de velden levert? Of wordt dat
  bepaald door de aannemer die de velden aanlegt? Op basis van onze gestelde eisen in bestek of in het progamma van eisenwordt het infill geleverd. Er is zicht op wie de infill voor de velden levert.
  3. Hoe is het onderhoud van de velden geregeld? Wat wordt daar over
  gecommuniceerd? Wat voor monitoring vindt er plaats? Wat zijn de
  zogenaamde zorgdocumenten met betrekking tot het onderhoud? Zie onderhoudscontract in de bijlage.
  4. Bij eventuele sanering/renovatie, wat wordt er gedaan met het
  afval, is daar controle op door de gemeente? Is de aannemer
  verantwoordelijk voor de sanering/renovatie, hoe is het geregeld? Hier hebben wij nog geen ervaring mee. Het ligt voor de hand dat de gemeente verantwoordelijk is voor de sanering/renovatie.